daż
 
KRYZYS DUCHA

12 DRÓG DO BOGA
 

Jak może człowiek przejść z ciemności w światło?

Człowiek żyje na Ziemi zamknięty jak w ciemnej kopercie a wokół niej pali się światło. Kiedy otworzysz serce dostajesz odpowiedź - światło napełni twoje wnętrze, uczyni cię oświeconym. Bóg oświeca człowieka, czyni go nowym a ten zmienia się fizycznie, mentalnie i duchowo.

Stary skrypt mówi:

"...Jego ciało stało się piękne, wspaniałe i mocne ale nie od mięśni i kości lecz wolne od stresu, zmartwień i obaw. Jego twarz jaśnieje energią, entuzjazmem i życiem... "

Proces otrzymania światła z wysoka jest końcem podróży człowieka po Ziemi. Kiedy serce jest wystarczająco czyste i przyjmuje promienie boskiego słońca dusza jaśnieje niczym gwiazda na niebie.

Są 3 drogi mistyczne: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Kiedy serce jest odłączone od wszystkich pragnień i utopione w świetle, pierwsze co się ukazuje jest ogień w lotosie serca.

Pali się intensywnie a w końcu wzrasta w wielki pożar i rozpoczyna proces oświecenia. A z biegiem czasu taki sam płomień zapala się w całym ciele i wokół niego, lśni złotą poświatą.

Jest wiele dróg do oświecenia. Jedna z najprostszych - nuć bez przerwy Święte Imię Boga. Powtarzając Święte Imię wielokrotnie pozwalasz, że serce wzrasta w czystości i pewnego dnia wyłania się z ciemności w światło. Nucąc Święte Imię oczyszczasz też własny rozum.

Aby dojść do oświecenia nie wolno być ignorantem.

Bardzo ważna jest pomoc dla potrzebujących, opuszczonych, niekochanych, załamanych i bezdomnych. Prawdziwe oświecenie osiąga tylko ta dusza, która nie żyje tylko dla siebie. Bezinteresowna pomoc, tak bezinteresowna jak świecące dla człowieka słońce, jak pachnące kwiaty i zielona trawa na łące, jak śpiew ptaków, jak oddech lasu dla wszystkich ludzi: bogatych i biednych. Jeśli wstrzymasz własne uwielbienie i zwrócisz swoje oczy na otoczenie wówczas dostaniesz wielkie światło od Boga.

12 dróg do Boga:

1. Pragnienie - tęsknota, aby połączyć się z Bogiem.
2. Spokój umysłu.
3. Poniżenie.
4. Rozczarowanie światem.
5. Wielka wiara.
6. Wierność.
7. Kontrola samego siebie.
8. Bezinteresowna pomoc.
9. Rezygnacja - zrzeczenie się wszystkiego.
10. Posłuszeństwo.
11. Poddanie.
12. Miłość.

12 punktów, które człowiek doświadcza w swej drodze do Boga, od pragnienia i tęsknoty aż do wielkiej miłości, tak wielkiej jak Święty Franciszka z Asyżu darzył Jezusa. Kiedy nie straszne będzie dla ciebie doświadczenie pozostania na długie dni bez wody na gorącym słońcu Sahary a umysł pozostanie w zupełnym zamrożeniu jak tafla lodu na jeziorze. Jeśli świat cię poniży w każdy możliwy sposób, jeśli doświadczysz rozczarowania, ale mimo wszystkiego twoja wiara będzie tak mocna, że nie dasz się przekonać nikomu i dotrzymasz danego słowa aż do śmierci - wówczas otrzymasz światło oświecenia.

Wola człowieka aby wybrać dobroć i miłość musi być potężna aby wybrać to co trudne, co wymaga przekreślenia własnego egoizmu. Tylko przez czystą miłość człowiek staje się w pełni człowiekiem. Takiemu człowiekowi, który jest zdolny przejść 12 dróg Bóg jest gotów dać wszystko.

Vancouver
19 June 2007


WIESŁAWA