KRYZYS DUCHA

CIEMNOŚĆ I ŚWIATŁO
(CZĘŚĆ 4)

LINK! DO CZĘŚCI 3

Dar własnego życia jest darem Miłości Boga. To pozwala nam kształtować naszą własną przyszłość i wybrać ścieżkę jaką sobie sami zażyczymy w kierunku Boskości. Człowiek może również odwrócić się od Boga. Nie można odwrócić się od Boga nie odwracając się od najgłębszych prawd. W chwili kiedy błądzący człowiek zauważa własne pomyłki i ponownie zawraca do Boga musi przejść przez odkupienie lub oczyszczenie; znaczy wybiera światło i miłość do innych i Boskie Prawdy.

Wyrywanie z ciemności nie jest łatwe, ale moc światła jest najsilniejsza w stworzeniu życia. Aby przejść proces oczyszczania, być uleczonym przez światło należy się zastosować do jego prawd. Podczas oczyszczania bardzo ważne jest pragnienie: służyć Bogu w miłości i prawdzie. Takie pragnienie otwiera drogę do światła, prowadzi do przezwyciężenia mocy ciemności. Światło Boga należy do wszystkich dusz, to nie ma nic wspólnego z żadną doktryną lub światopoglądem, każdy może przywoływać Boga, modlić się i uczestniczyć w Jego dziedzictwie.

W każdym narodzie, w każdej jednej kulturze, w każdej religii ludzkość ma swoje mity, legendy, które związane są ze zbiorową świadomością. Często używano różnych porównań w celu większego oświecenia myśli ponieważ ludzkość nie była przygotowana na dostateczny odbiór wiedzy. W mitach i legendach pojawiały się światło i ciemność.

Światłość jako miłość i siły ciemności jako wielki manipulator, oszust w różnych przebraniach, który cały czas poszukuje kontroli nad ludzką psychiką.

Manipulacja może być tak mocna i wyrafinowana, że człowiek postrzega ją jako "rozsądne pomysły", złudzenie takie jest poziomem umysłu, który hamuje dostęp do głębokiej prawdy. Zdolność człowieka do słuchania głosu ciemności jest wielka, ale wielka jest również zdolność wsłuchiwania się w głos serca. Jeśli człowiek pozostaje wierny miłości i światłu działanie ciemności staje się nieskuteczne, a dostosowanie się do miłości i światła staje się bramą do świętego życia. Aby dojść do tej bramy człowiek musi dokonywać właściwych wyborów.

Na Ziemi światło i ciemność zawsze były dwoma wielkimi graczami. Obecnie w Kali Yuga ciemność obejmuje władzę, ale wpływ ciemności ulegnie odwróceniu i napływ silnego światła wykorzeni siły zła. Nastanie nowa era pokoju, w której ludzkość będzie mogła pozytywnie się rozwijać.

Przejście z ciemności do światła jest wielkim darem Boga. Czym większe nadciąga światło tym większa wprzódy panuje ciemność, lecz przychodzi ten czas - Bóg błogosławi Ziemię, oddziela prawdę od fałszu, zakłamania. Mija czas wojen, żądzy władzy.

Obecnie już prawie wszyscy jesteśmy świadomi, że nadchodzi nowy czas, w którym wszystko dąży do braterstwa i miłości, ale wprzódy zanim świat się przebudzi siły ciemności obejmą władzę ogłaszając strach, wątpliwość i jeszcze więcej - rozpacz, ucisk, która doprowadzi do utraty zaufania Bogu. Ten stan rzeczy wywoła u wielu potężną depresję jakiej jeszcze człowiek nie przeżywał. Wszystkie wydarzenia manipulowane przez ciemność przyniosą wielkie cierpienia. Tylko wielka miłość może rozbić ten olbrzymi "czarny kokon", który otacza zbiorową świadomość. Przebudzony człowiek już nigdy nie będzie taki sam; wielka depresja, cierpienie zmieni nie do poznania jego stan świadomości.

Ciemność nie może istnieć w obecności miłości, zaistnieje tylko wówczas kiedy miłość jest odwrócona lub zastąpiona wątpliwością, rozpaczą; wtedy gdy miłość jest osłabiona. Dużo ludzi myśli naiwnie, że ludzkość bez żadnych problemów wejdzie w okres wielkiego świętowania - w Złoty Wiek. Zanim do tego dojdzie poprzedzi go okres wielkiego ucisku, cierpienia i trudności.

W ten sam sposób przechodzi próg światła każda indywidualna osoba. Zanim ujrzy światło oświecenia musi dużo wycierpieć, przykryje ją nie jedna czarna chmura. Ufając Miłości i Bogu staje się wystarczająco silna, idzie przez swoje trudy naprzód aż do swojego zwycięstwa. Tak samo odbywa się na płaszczyźnie Ziemi, działanie jest to samo tylko rozgrywa się w zbiorowej świadomości; wielka walka ciemności i światła. Aby ten proces wygrać każda światła osoba musi okazać się rozsądna, ważne aby umieć postrzegać prawidłowo wszystkie rzeczy. Nie oblekać się w kłamstwo, tylko Prawda i Miłość może zapoczątkować nową wyższą świadomość.

Trzymajcie się mocno, nadchodzi wielki ogrom światła. Z łona nieskończonej miłości spadnie na Ziemię błogosławieństwo. Boże, prosimy pobłogosław Ziemię, pozwól by w naszych sercach była przejrzystość i miłość. Wzmocnij nas abyśmy nie utracili zaufania do Ciebie bez względu na ciężar problemów. Pozwól oddzielić prawdę od fałszu, niech Miłość i Prawda będą dobrymi zwiastunami, niech dadzą Ziemi święty oddech nowego życia.

Tam, gdzie szacunek dla drugiego człowieka ulega emocji pogardy nie ma miejsca na rozproszenie, tylko na tą chwilę oczekują negatywne energie aby oddzielić człowieka od miłości i sumienia. Wtedy człowiek angażuje się w impulsy zewnętrzne. Nie wolno popadać w złość, rozpacz, beznadzieję tylko zebrać własne siły, przez własną miłość i współczucie dla tych, którzy cierpią na pogardę, brutalność, przemoc, wysyłać w ich kierunku czystą wiązkę światła Boskiej Miłości.

Nadzieja na przyszłość Ziemi jest w miłości.

Człowiek żyjący obecnie na Ziemi został powołany do trudnego zadania. Zmiany planetarne, ewolucja, daleko idące zmiany świadomości głęboko wstrząsną naszymi emocjami. Ziemia przechodzi w tym czasie do wyższych wibracji i na wyższe poziomy. Oznacza to też, że jesteśmy połączeni razem z nią tak, że uczestniczymy w zupełnie nowym doświadczeniu.

W tej chwili na Ziemi istnieją siły opozycji, które za wszelką cenę próbują wstrzymać ten proces. Długi czas byliśmy ograniczeni by utracić równowagę w ciemności. Obecna konfrontacja ciemności i światła osiągnęła kosmiczne rozmiary, tzw. nie dotyczy tylko Ziemi, ale całego układu słonecznego, galaktyki i jeszcze dalej poza nią.

Wielu z nas żyjących na Ziemi nie wie o kosmicznych bitwach między światłem i ciemnością a jednak cała historia ludzkości została ukształtowana w dużej mierze przez triumf światła nad opozycyjnymi siłami, które zawsze starają się osłabić rozwój duchowy człowieka. Ziemia jako nieliczna we Wszechświecie posiada zasadniczą możliwość rozpuścić energię mroku dzięki światłu, które my ludzie transformujemy w materii fizycznej. Ta zdolność oczyszcza ciemność przez własne światło znajdujące się w nas.

Wszystko co jest stawką w obecnym zderzeniu sił światła i ciemności, ma wielki wpływ na to co indywidualne osoby doświadczają w tym czasie na Ziemi.

Ból i cierpienie, podobnie jak wyrywanie się duszy z najgłębszych pokładów ciemności tworzy też zewnętrzne przejawy ciemności, które mają do czynienia z przemocą, utratą godności ludzkiej, zabijaniem zniekształceniem prawdy, pozbawieniem podstawowych praw człowieka, itd. ... wszystko co się wokół nas zdarza ma wielki wpływ na nasz rozwój duchowy. Nasz ból, utrata nadziei, poczucie, że nie ma drogi wyjścia z obecnej sytuacji ściśle jest związana z chmurami ciemności, które zawisły nad nami. I tak jak dusza, która jest mocno osaczona, uwięziona we własnej komórce podobne energie osaczają całą Ziemię. Tak serce Ziemi jak i nasze serca czeka jeszcze wielki nieznośny ból. Dopiero wówczas przyjdzie nowe przebudzenie, nowe narodzenie. Nowy impuls życia przebudzi wszystkich wystarczająco mocno i zakłóci obecną ciemność, pozwoli wszystkim poczuć, że jesteśmy blisko światła i miłości, człowiek rozpozna, że wchodzi w rzeczywistą prawdę.

My, z Królestwa Światła jesteśmy obecnie mieszkańcami Ziemi połączeni razem ze sobą i z Najczystszym Źródłem Boskiego Światła i Miłości, które Bóg dał nam w chwili narodzenia, skupiamy w sobie potężne możliwości. Dzięki energii światła rozpuścimy wszystkie mroki.

10 Oct. 2009

WIESŁAWA