KRYZYS DUCHA

CIEMNOŚCI - MODLITWY
LINK! DO CIEMNOŚCI

 LINK! DO WIERSZE 1
 LINK! DO WIERSZE 2

Codziennie powinniśmy odmówić modlitwę - egzorcyzm ochronny.

MODLITWA - EGZORCYZM

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów - Ty która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władze, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zawziętość a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

EGZORCYZM

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego uchodźcie duchy złe, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: idźcie precz i nie wracajcie. Amen.

Mocą Boga, Mocą Najwyższego, Panie, czyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

MODLITWA OCHRONNA

W imię Boga Wszechmogącego i Miłosiernego, odejdźcie nieczyste duchy. Niech się tak stanie. Dzięki Ci za to Boże. Ufam Ci całkowicie. Amen.
 

WIESŁAWA