KRYZYS DUCHA

CO OZNACZA BYĆ ISTOTĄ LUDZKĄ?

Człowiek w swoim życiu ma poważne zadania i obowiązki, lecz przede wszystkim musi się rozwijać moralnie i duchowo. Ma działać i żyć według Prawa Bożego. Musi znać ludzkie zasady postępowania jak również zakres obowiązków, powinien posiadać gruntowną wiedzę zgodnie z określonymi zasadami z zakresu kodeksu moralnego.

Człowiek ma obowiązki wobec rodziców, dzieci i innych członków rodziny oraz ludzi w swoim najbliższym otoczeniu. Także ma obowiązki wobec samego siebie i wobec Boga. Musi spełniać wszystkie obowiązki w życiu, tylko wówczas może uczynić postępy i będzie się cieszył spokojem ducha.

Człowiek powinien czcić rodziców jako przedstawicieli Boga na Ziemi, nieważne kim oni są, czy są wykształceni, na stanowiskach czy zwykłymi prostymi ludźmi. Rodzic musi znać obowiązki wobec swoich dzieci. Musi je wychować, wykształcić, wyuczyć zawodu, a jego największym obowiązkiem jest szkolić własne dziecko na drodze moralnej i duchowej. To rodzic jako pierwszy pokazuje dziecku drogę do Boga. Nie religijny obrzęd jest ważny lecz wskazanie dziecku obecności Boga w jego sercu.

W rodzinie mąż powinien uszanować żonę, nie traktować jej jak maszyny tylko do pracy, prokreacji, musi popatrzeć na nią jak na wyższy duchowy cel ... bez niej mężczyzna też zbyt wiele nie znaczy. To kobiety pomagają w rozwoju duchowym, mają wyższą intuicję, bardziej rozwinięte uczucia, emocje, regulują temperament mężczyzny, uczą przebaczania, mądrości, uczciwości i wiary w Boga.

Mężczyzna to głównie siła, męstwo, zręczność, charakter władcy. Przez to, że zakłada rodzinę, staje się jej głową, wnosi w życie potomstwo dla utrzymania linii życia, rozwija się duchowo przez co budzi w sobie miłość i opiekuńczość. Ale to są wszystkie szczeble do wyższego rozwoju duchowego. Największe zmiany człowieka związane są z rodziną.

Wyższy duchowy człowiek idąc przez życie konsultuje się ze swoim sumieniem, rozróżnia dobro i zło ... a jego sumienie ciągle się zmienia w zależności od jego wykształcenia i doświadczeń życiowych.

Obserwując dzisiejszy świat można zauważyć, że ludzie ciągle są na sumieniu dzikusów, na nic zdaje się ich wykształcenie, życie w rodzinie, w społeczeństwie, a nawet nie powstrzymuje go prawo. Jeszcze gorzej to wygląda na poziomie moralności człowieka, kiedy to wyśmiewa innych ludzi, nie tylko za ich brak pozycji życiowej, ale nawet za swój wiek, urodę, jak widać wielu ludzi jest aż tak na niskim moralnym poziomie, że ośmieszają starych ludzi, że dożywają sędziwego wieku ... jednym zdaniem, wciągnęli w siebie cały program depopulacji, zrobili to świadomie lub ze zwykłej własnej głupoty. Ludzie o zatwardziałych sercach ośmieszają starych, chorych, niedołężnych ... wskazują im wyraźnie, gdzie jest ich miejsce! Jeszcze parę lat i za pewnie nikogo nie zdziwi, że 60-latek będzie kierowany zamiast na emeryturę na eutanazję. Świat zatracił swoją moralność, człowieczeństwo, nie ma już szacunku dla innych ludzi. A co jeszcze bardziej tragiczne, że to właśnie tacy kreują się obecnie na zbawców narodu.

Zbyt dużo ludzi jest zatopionych we własnych pragnieniach i słucha podszeptów szatana. Czy dzisiejszy mężczyzna tak naprawdę troszczy się o swoją żonę? Czy dzisiejsza kobieta jest tak naprawdę do końca oddana mężowi? Niestety, obecnie ludzie popełniają wielkie błędy, mało jest prawdziwie zaangażowanych rodzin, par małżeńskich, które żyją według prawdziwych zasad moralnych.

Człowiek powinien być godny zaufania i solidny. Powinien być wierny nie tylko w stosunku do Boga, także w stosunku do swoich najbliższych przyjaciół i innych ludzi. Bóg jest wierny człowiekowi, nie chce jego zguby, troszczy się o człowieka w każdym wieku, w każdej jego kondycji ... więc i my ludzie znajdźmy w sobie siłę do wierności nie tylko Bogu ale i w kontaktach międzyludzkich.

Wierność jest owocem Ducha Świętego, czyni człowieka wyjątkowym. Duch Święty działa w naszym sercu, umyśle, pozwala nam lepiej rozeznać, rozumieć, rozwijać własne dobre cechy. Wierność jest jedną z cech Boskich, znaczy na tym człowieku można zawsze polegać, jest wiarygodny, sprawiedliwy. Przez wierność człowiek dojrzewa, tworzy nowy sposób myślenia i jest podobny do Boga, a Bóg współdziała we wszystkim dla dobra człowieka.

Jeśli człowiek jest egoistą, kłamcą, nie szanuje innych ludzi choćby cały dzień spędził w kościele przed Najświętszym Sakramentem trudno mu będzie wpuścić w swoje serce i umysł Ducha Świętego. Oliwa nigdy nie połączy się z wodą, tak jak światło nie połączy się z ciemnością.

Owocem Ducha Świętego jest bezwarunkowa miłość, radość, pokój, uprzejmość, dobroć, wierność, prawdomówność. Owoce Ducha wzrastają w nas w miarę jak chodzimy w Duchu a nie w ciele. Jeśli pokazujemy Bogu własne dobre cechy upodabniamy się do Niego. Jezus w czasie swojego życia próbował aby to wszystko ludzie zrozumieli. Uczył wielu dobrych rzeczy, był wierny ludziom, przenosił ich bliżej Boga. Jezus jest doskonałym przykładem bycia prawdziwym człowiekiem i miał tylko jedno pragnienie - miłuj bliźniego jak siebie samego.

Toteż my ludzie bogobojni musimy mieć zaufanie do Boga i przestrzegać Jego instrukcje na życie, aby w pełni przejawiać w sobie to co Boskie, czyste i nieskazitelne. Człowiek powinien dojrzewać własne owoce Ducha w nieskazitelny sposób.

Czas najwyższy by ludzie wiedzieli czym jest godność człowieka, która została mu dana przez Boga jako jego dar dla całej ludzkości. Ale jak widać dzisiaj mamy zbyt dużo takich ludzi, którzy obdzierają innych z ich godności, wartości, zagubili własną etykę życia ... tylko jeszcze nieliczni mądrzy wiedzą, że człowiek ma wartość samą w sobie i walczą o niego. Zniszczona godność człowieka kryje w sobie ziarno śmierci.

1 May 2013

WIESŁAWA