KRYZYS DUCHA

CZŁOWIEK I BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ BOGA

Miłość Boga jest bezwarunkowa, to znaczy: Bóg kochając nie stawia nam żadnych warunków... dzięki temu każdy człowiek ma szanse u Boga, nawet jak się do Niego zwróci parę sekund przed śmiercią... i faktem jest, że Bóg kocha nie tylko tych najlepszych... a nawet jest bardziej zatroskany o zagubione dzieci, toteż to już dobrze wiemy na podstawie pięknej historii o synu marnotrawnym. I jak widać ta miłość ojca do syna jest bezwarunkowa, nie stawia mu żadnych żądań jak to co niektórzy robią na tym świecie (masz być taki i taki i masz się tak czy owak ze mną liczyć bo jak tego nie zrobisz to będziesz miał ze mną do czynienia i musisz funkcjonować na moich prawach tak jak ja tego chcę).

Ojciec mimo wszystkiego co mu syn zrobił i bez żadnej gwarancji, że już dostatecznie się naprawił, cieszy się, że jego syn wraca do niego do domu i szykuje na jego powitanie wielką ucztę i zaprasza gości... za co oczywiście obraził się na ojca ten dobry syn.

Bóg kocha każdego człowieka niezależnie od tego w co wierzy, gdzie się modli i nawet jak to jego dziecko błądzi czeka z wielką cierpliwością, że jego zabłąkane dziecko w końcu znajdzie do Niego drogę.

Tylko szatan nie pozwala tak myśleć człowiekowi, to on poddaje w wątpliwość tą Wielką Miłość Boga, wpaja w człowieka strach i powoduje ucieczkę przed Bogiem... i mówi człowiekowi - Bóg kocha tylko wybranych, tych najlepszych... a reszta won za burtę... - taka frazeologia ciągle panuje w ludziach... miłość do Boga tylko dla wybranych... ale to nie Bóg wydaje wyroki na te osoby zabłąkane... tylko kościół i ludzie, którzy uważają się za lepszych.

Boska Miłość naprawdę jest niesamowita, jednostronna... bo kto przeżył ją chociaż przez jedną minutę swojego życia ten już wie, że nie jest zdolny takiej miłości odwzajemnić.

Jeśli Bóg miałby miłość według ludzkich standardów, już nikt nie ostałby się żywy na tym świecie... ale Bóg kocha inaczej...

...jak to mówił Jeremiasz:

"Ja was umiłowałem odwieczną miłością..."

...jak głosi Psalm 36:

"Twoja miłość Panie sięga do Nieba"

... i Psalm 52:

"Ufam niezawodnej miłości Boga na wieki wieków"

Tak, jesteśmy kochani przez Boga niezależnie od naszych wyników, niezależnie od kłopotów jakie sprawiamy Bogu.

Jego Miłość otacza nas każdego dnia i wiedzie w bezpieczne miejsce... to muszą wiedzieć wszyscy ci, którzy boją się Boga... ci, którym podważono zaufanie do Boga... ci, którzy przestali Mu ufać.

I wy macie szanse u Boga, nie mniejsze niż ci wszyscy "święci", którzy w swojej samochwale idą tłumnie szeroką drogą zadzierając nosy w górę... bo głębsza jest Miłość Boga i Bóg przeszukuje także te wąskie ścieżki, często niedosięgalne dla tych wielu "świętych", a nawet slumsy i rynsztoki... i każdego dnia jest z tobą niezależnie, czy ty Go czujesz czy nie... i musisz uwierzyć mi na słowo, że i na ciebie chucha i dmucha, aby i tobie nie stała się krzywda, a może czyni to jeszcze bardziej niż na wszystkich tych "świętych", ponieważ to są jego dzieci specjalnej troski, to tak jak ziemski rodzic bardziej dba o swoje chore i zagubione dzieci.

Czym człowiek na tym świecie został bardziej poniżony, bardziej odepchnięty od ludzi, tym bardziej Bóg dotrzymuje mu wierności i miłości, ponieważ On nigdy człowieka nie opuszcza. Najbardziej się troszczy o tych maluczkich.

Wszystkie rzeczy, słowa wyrażane w naszym kierunku przez inne osoby, które odłączają nas od Boga, budzą przed Nim strach, trwogę, to już jest prześladowanie, umniejszanie wartości człowieka w oczach innych ludzi... ponieważ Bóg NIGDY SIĘ NIE ZMIENIA, w Jego sercu każdy znajdzie czułość i miłosierdzie.

"Bóg jest łaskawy - nieskory do gniewu, bogaty w miłość i wierność"

I to zapamiętajcie sobie na wieki wieków. Amen.

I szaloną rzeczą jest straszyć ludzi Bogiem, wiecznym potępieniem. Szaloną rzeczą jest twierdzić, że ktoś ma specjalne względy u Boga.

Bóg z każdym człowiekiem idzie przez całe jego życie i kocha nas milion razy bardziej niż my kochamy siebie... i nie jest to przesada bo Bezwarunkowa Miłość Boga jest przeznaczona dla nas i kiedy otwierasz na tą Bożą Miłość serce wówczas widzisz i słyszysz jak ona brzmi...

i już wiesz: KIM JEST BÓG!

I już wiemy, że wszyscy i wszystko należy do Niego i te słowa znajdujemy w Biblii i innych świętych księgach:

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało."

To znaczy, że wszystko co tu się dzieje na tym świecie nie jest kwestią przypadku... i dla nas istnieje tylko jeden Bóg, od którego wszystko pochodzi... dzięki któremu żyjemy i wspinamy się po drodze duchowej do Świadomości Chrystusowej, czyli bycia doskonałym człowiekiem... i wszyscy spożywamy ten sam pokarm duchowy, chociaż wielu ludzi uważa inaczej. Dzięki temu sami stajemy się bardziej kochający i miłosierni, co nam Bóg pokazał na przykładzie Jezusa Chrystusa... i prosi Bóg:

Nie módl się tylko za tych co we mnie wierzą
ale i za tych, którzy będą wierzyć.

"(...) Módl się za tych, którzy w Ciebie wierzą.
I za tych, którzy o Tobie wątpią,
Módl się za tych, którzy Cię czytają,
I za tych, którzy nie umieją Cię czytać,
Módl się za tych, którzy Cię wielbią,
I za tych, którzy na Ciebie plwają,
Módl się za tych, którzy Cię znaleźli,
I za tych, którzy nie umieją Cię znaleźć,
Módl się za tych, którzy żyć bez Ciebie nie mogą,
I za tych, którym nie jesteś potrzebna do życia,
Módl się za tych, dla których jesteś prawdą,
I za tych, dla których jesteś zbiorem
Orientalnych baśni. (...)"

(Roman Brandstaetter, fragment Hymnu do Biblii)

To znaczy, Bóg wierzy, że każdy człowiek wcześniej czy później do Niego wróci, ponieważ wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Niego i dla Niego.

I prosi Bóg abyśmy przyjęli Moc Ducha Świętego, który zstąpi na nas... aż po krańce Ziemi.

I Duch, Woda i Krew stanie się jednym... bo taki jest charakter Boga.

Bóg jest Miłością i prosi:

"Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością."

I wierzę w to mocno, że Bóg nie da zniszczyć większej populacji Ziemi jak co niektórzy sobie tego życzą i nieustannie nas tym straszą.

"Poznajcie Prawdę, a Prawda was wyswobodzi"

30 Apr. 2016
Vancouver

WIESŁAWA