KRYZYS DUCHA

CZTERY SŁOWA
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Przebaczenie, współczucie, miłosierdzie i litość - patrząc ogólnie na te cztery wyrazy wydaje się, że nie ma między nimi wielkiej różnicy.

1. Przebaczenie:

Usprawiedliwienie winy, przestępstwa, ułaskawienie. Wyrzeczenie się gniewu albo urazy.

Wybaczyć to: przyjąć przeprosiny bez względu na winę i sytuację. Przebaczenie powstrzymuje od nałożenia kary na przestępcę, nie wymaga satysfakcji za przestępstwo. Bardziej rygorystyczne przebaczenie jest to ułaskawienie za największe winy bez chowania urazy.

2. Współczucie:

Angielski rzeczownik compassion (współczucie) oznacza cierpieć wraz z kimś, co przejawia się w kontekście społecznym jako altruizm.

W filozofii współczucie jest brane pod uwagę jako element w tradycji religijnej ponieważ jest jednym z najważniejszych cnót. Współczucie to osobiste bolesne połączenie - wzmocnienie potrzebującego, jest darem hojnym, wspaniałomyślnym i bezinteresownym.

3. Miłosierdzie:

Złagodzenie kar i współczucie wobec sprawców wykonane przez osobę lub instytucję wymiaru sprawiedliwości, głębokie zrozumienie.

4. Litość:

Wyrazy współczucia wywołane przez nieszczęście i cierpienie innej osoby lecz bez chęci większej pomocy. Stoi na boku, patrzy, płacze, ale postrzega cierpiącego z wyższej pozycji, ma poczucie większej swojej wartości (często słyszymy wypowiedzi ludzi obserwujących cierpiącego - co on takiego zrobił, że Bóg go tak doświadczył?). Litościwy czuje się silniejszy lecz się boi, że może ucierpieć pomagając drugiemu.

Politowanie - rodzaj litości z odcieniem ironii. Litość jest cechą malutkich tego świata, raczej głaskaniem po głowie bez możliwości większej pomocy w przeciwieństwie do współczucia, które jest dzieleniem się bólem.

Najbardziej te cztery pojęcia można wyjaśnić znając historię niewolnictwa, ludzie zniewoleni błagali o litość, przebaczenie i ułaskawienie.

Nauczyć się żyć i hojnie rozwijać serce, które odnowi człowieka i pomoże złagodzić cierpienie innych jest wielka sztuką. Współczujemy wszystkim istotom, zarówno bogatym i biednym, każdy ma swoje cierpienie. A my ludzie mamy obowiązek pomoc i nie osądzać dlaczego tak się stało w życiu cierpiącej osoby.

"Niektórzy cierpią za dużo, inni za mało".
(Buddha)

Na świecie znajdują się ludzie na różnym poziomie duchowym; jedni mają tendencję do zabijania i nawet nie uważają się za morderców, inni uważają siebie za dobrych, ale nie mają w sobie na tyle litości aby podać innemu kubek wody. Wszystkie religie niosą ten sam komunikat: przebacz, współczuj, pokaż swoje miłosierdzie i obdarz miłością, to są najważniejsze elementy naszego codziennego życia. Beż miłości i współczucia ludzkość nie przetrwa.

Czy ktoś praktykuje religię czy nie, czy ktoś wierzy w oświecenie czy nie... nie ma nikogo kto by nie docenił współczucia i dobroci. To są najbardziej wartościowe moralia ludzi. Naszym zadaniem musi być rozszerzenie kręgu współczucia na wszystkie żywe istoty, całą przyrodę i jej piękno.

Miłosierdzie jest większe i silniejsze, przeniosło się daleko poza definicję współczucia. Jest uczuciem dużo bogatszym i owocem sprawiedliwości, uleczenia, zwolnienia z ucisku, aby pokazać wyrozumiałość, życzliwość. Przez człowieka przemawia już wysoka świadomość i wielkie dążenie do zmniejszenia zła.

Zanim w pełni zrozumiemy pojęcie współczucia musimy zbliżyć się do żebraków, chorych, umierających, wszystkich tych, którzy pilnie potrzebują pomocy. Jeśli ich mijasz, nie masz dla nich czasu albo po prostu nie zauważasz czy ignorujesz nigdy prawdziwie nie poznasz znaczenia współczucia.

Wysoka świadomość człowieka nie dąży do zmniejszenia własnego cierpienia, nie dba o własne szczęście, ale rozgląda się wokoło w poszukiwaniu zmniejszenia cierpienia innych.

Miłosierdzie jest już samo w sobie szczęściem w najwyższej formie. Współczucie jest świadomością i pragnieniem złagodzenia cierpienia.

Osoby szczerze współczujące są zdrowsze, mają lepszą pamięć, zdrowsze relacje, łatwiej podejmują decyzje, nawiązują dobrą komunikację i umiejętność współpracy z otoczeniem.

Modlić się za żywych i umarłych to najłatwiejsze dzieło miłosierdzia i możliwe do wykonania dla każdego. Za pomocą modlitwy możemy dużo pomóc, wyprosić. Nie jest możliwe wymazać natychmiast ze świata wszystkie choroby, nieszczęścia, ale modlitwa jest zawsze złotym promieniem nadziei.

cdn...

13 April 2010

WIESŁAWA