KRYZYS DUCHA

EKKLESIA

Czy można porównywać Boga do jakiegokolwiek kościoła???

TO JEST CZYSTE SZALEŃSTWO!

Apostoł Paweł mówił:
"Czy wiecie, że jesteście świątynią Boga, i że Duch Święty mieszka w was?"
(1Kor. 3:16)

Znaczy to, że każdy wierzący czy niewierzący jest żywym kamieniem duchowym, Domem Boga, Bóg żyje w nas, nawet w tych niewierzących ... i w tych praktykujących wszystkie religie.

Czas aby się nad tymi słowami zatrzymać i zastanowić, a nie walczyć o mury kościołów, nie zabijać ludzi z innych religii, w których także mieszka Bóg. Podnosząc rękę na człowieka podnosisz ją również na Boga.

Świątynia, którą budujemy Bogu nie jest z kamienia i cegły a nawet ze złota i diamentów, to my sami musimy się przeszlifować na złoto i szlachetne diamenty, musimy znaleźć w sobie wielki skarb, który Bóg ukrył w nas a nie w murach kościoła. Nasze serce jest siedzibą Boga a siedzibą tego skarbu szyszynka, tzw. - Niebieska Perła, czyli przebudzenie najwyższej świadomości człowieka.

Niebieskie Światło Świadomości daje nam możliwość powrotu do Domu Ojca. Ta Niebieska Perła jest największą Manifestacją Boskiej Obecności w ciele człowieka. Jest to forma Wyższej Jaźni, która zawiera różne płaszczyzny egzystencji.

Zabijając drugiego człowieka niszczymy Dom Boży, w którym manifestuje się Boska Obecność na Ziemi! Nie budujmy sobie wiary z cegły tylko z Ducha!

I głupia duma ludzi ...
- gdzie chodzisz do kościoła?
- Na ulicę Wspólną 15.
- A ja się modlę w Kaplicy Sykstyńskiej ... blisko Papieża ...

a Jezus Chrystus nas uczył aby zamknąć się w komorze i pozostać sam na sam z Bogiem:


„Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.”
(Mat. 6:6)

Przepych kościołów, oszustwo świata ... i nowe pożądania .... i głos Boży tu nie przychodzi ... i bezowocne są te nasze wycieczki do kościoła. Czy to ulica Wspólna czy Watykan, wspólne to jest nasze braterstwo, więź człowieka do człowieka .... wiara ludzi w Jednego Boga ... a On nie jest ani taki mały ani biedny, że musimy ochraniać Go w murach kościelnych, choćby były całe ze złota ... to nie cegły są uświęcone obecnością Boga ... TO MY LUDZIE JESTEŚMY UŚWIĘCENI BOGIEM!

Samo greckie słowo "ekklesia" odnosi się do wierzących a nie do budynku czy danej religii ... a Bóg żyje w każdym człowieku bez wyjątku ... a religie, każda potrafi mieć tysiące wypaczeń ... toteż nie zdziwmy się za bardzo, jak nam Bóg w swoim czasie wszystkie te kościółki zamieni w kupę kamieni, jak Świątynię w Jeruzalem... a Jezus przecie przestrzegał ... nikt Go nie chciał słuchać!

Jeden z drugim zacznij szukać Boga w sobie, w kościele Go nie znajdziesz!

Vancouver
05 Jan. 2015

WIESŁAWA