KRYZYS DUCHA

FAŁSZYWE BEZPIECZEŃSTWO - ROBERT MISKA
(LEKTOR PL) (VIDEO)

Fałszywe bezpieczeństwo - Robert Miska (pastor
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku)