KRYZYS DUCHA

HISTORIA SEKSU I UWAGI OGÓLNE

W stanie duchowym lub energetycznym, istoty kochają się w sposób, który wykracza poza rozumienie pojęcia "miłości" na Ziemi. By wyrazić sobie nawzajem miłość, dwie istoty mogą się łączyć i stawać jedną istotą, a potem wyłaniać się i stawać odrębnymi. Jest to sposób na wzajemne podwyższenie energii.

W czasach, które poprzedzały obecną fizyczną manifestację ludzkości na planie ziemskim, przeprowadzanych było wiele doświadczeń z formami, które mogłyby być wykorzystane dla rozwoju świadomości.

Kiedy działalność ta posuwała się do przodu, wiele dusz zafascynowało się tworami swoich własnych myśli - chciały one lepiej zrozumieć te trzy wymiary, w jakich się przejawiły, w konsekwencji czego nastąpiło przemieszczenie (rzutowanie), czy może projekcja duchowych sił w te fizyczne wcielenia. Dla czystej radości doświadczania wiele dusz wstąpiło w rośliny i zwierzęta. Kiedy to zrobiły, odkryły, że ich siła wciągnięta została do wewnątrz i skoncentrowana na obrzeżach zamieszkanego ciała. Ponieważ dostarczało to wyjątkowo intensywnych doznań, poszukiwano tego i wciąż powtarzano. Ponieważ było to powtarzane, spowodowało reakcję w energiach duchowych, które miały się skrystalizować niejako w trzech wymiarach. Krystalizacja ta stała się jakby zasłoną pomiędzy świadomością a energią duszy. Ponieważ dusze zapomniały o swoim źródle, to działając w sposób, który nie zważał na wolną wolę i cudze wybory, spowodowały nierównowagę energii.

Grupa istot niezaangażowanych w tę działalność, usiłowała znaleźć sposób na podwyższenie energii i postrzegania tych istot uwięzionych w cyklu reinkarnacji, który był rezultatem nierównowagi wywołanej przez rozłączenie świadomości i energii duszy. By przystosować się do tego, od razu manifestowano formę fizyczną. Zróżnicowanie płci w wyższym rzędzie zwierząt było próbą wcielenia w życie procesu duchowego scalania się i wzmacniania na planie ziemskim.

Podczas aktywności seksualnej mają miejsce zmiany w gruczołowych ośrodkach ciała, co umożliwia osiągnięcie wysoce twórczej energii. Dookoła kobiety zaobserwować można kulisty krąg energii, który tworzy kanał umożliwiający twórczym energiom wniknięcie na plan ziemski. Ów kanał jest u kobiety objawiany w wyższe wymiary poprzez splot słoneczny, a na zewnątrz - w kierunku mężczyzny - poprzez czakrę koronną. Może to kilkakrotnie zmieniać kierunek co wyraża się w czynnościach towarzyszących orgazmowi. Ten ruch na ogół rozpoczyna się jako szeroki krąg wokół istot i co chwilę zmienia kierunek aż ukształtuje się w coś w rodzaju tunelu światła do wyższych wymiarów.

Efekty tej wymiany energii mogą istotnie wpływać na astrologiczne, anatomiczne i umysłowe oddziaływania zaangażowanych ciał. Wpływa to również na podświadome i karmiczne powiązania - są wzmacniane, osłabiane albo równoważone.

Po przerwaniu aktywności seksualnej energie dalej przez dość długi czas krążą wokół istot, u mężczyzny zwykle zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, u kobiety - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Aktywność seksualna między dwiema harmonijnymi jednostkami, które mają takie same wibracje i które mają zgodne intencje, może w znacznym stopniu zwiększyć duchową wrażliwość obojga. Każda z osób wychodzi z tego spotkania z silnym polem magnetycznym, będącym częścią partnera. Uważamy, że u tych, którzy są w swoim związku monogamiczni i którzy w swoim zaangażowaniu pozostają stali, jest to tak silne, że jest niezmiernie korzystne i potężne jako ścieżka do duchowego wzrostu. Światło, prosto wyrażone, staje się silne i czyste. Kolejne wcielenie będzie wcieleniem wielkiego światła, ponieważ istota ta równowagę tę przeniesie.

ROZWÓD

W związku, gdzie między danymi osobami nie ma wzajemności, żadnych wspólnych celów, wspólnej woli czy zamiarów, promień światła, przewód, wychodzi z czakry koronnej i jest niewystarczający, i spada poniżej wymiarów wyższych w wymiary wypełnione pragnieniami jaźni i ego. Energie te cofają się później do uczestników. Osoby te mogą wyjść z takich doświadczeń z przywiązaniami lub uszczerbkami lub też pozostawać pod wpływem otaczającej ich ciemności. Nie zawsze tak jest, ale zdarza się dość często. Osoby takie coraz bardziej oddalają się od światła i w końcu szukają innych partnerów, innych rodzajów seksu albo innych zupełnie rodzajów aktywności w zamiarze ponownego połączenia z podwyższaniem centrów gruczołowych.

MASTURBACJA

Kiedy ciało jest stymulowane, a umysł sztucznie kierowany na wywołanie przepływu energii, pojawia się skutek w postaci uziemienia energii. To ma działanie neutralizujące. Korzystne może to być wtedy, kiedy eliminuje przeszkody w postaci frustracji lub skupiania się na aktywności seksualnej. Jednakże brak umiaru w tym sposobie zachowania spowodować może, że osoba stanie się zbyt uziemiona - zbyt zneutralizowana - i może wtedy mieć trudności z pełnym podniesieniu energii w jakimkolwiek celu.

Byłoby lepiej, gdyby osoba ta podwyższyła i uwolniła tę energię poprzez medytację. Jeśli energia ta uwalniana jest przez masturbację, umysł i wola nie mogą jej wykorzystać, nie mają bowiem do niej dostępu. Podnoszenie tej energii przez osoby, które wybrały drogę celibatu jest sposobem, by przezwyciężyć ziemskie ograniczenia.

HOMOSEKSUALIZM

Podczas seksu homoseksualnego, cykliczne energie są spolaryzowane w tym samym kierunku. Są albo dwie pozytywne albo dwie negatywne. Nie może być żadnej wymiany na wyższych poziomach, żadnego równoważenia. Rezultatem jest zwykle wywołanie nierównowagi w pewnych ośrodkach gruczołowych powodującej wszelkiego rodzaju fizyczne trudności. Psychicznie, niezdolność do obrócenia, krążenia tych energii skutkuje ograniczonymi warunkami współpracy, dzielenia się, harmonii i cierpliwości.

Aktywność taka ogranicza umysłowo, fizycznie i duchowo. Ciało nie może obracać energiami i występuje nienormalne odcięcie energii, co może doprowadzić do zmian metabolicznych. Występuje wyraźna przemiana jonów w obrębie płynów ustrojowych i zmieniona zostaje wydzielina z ośrodków gruczołowych. Zmienia się struktura komórki, a czerwone krwinki często wykazują wyraźne zmiany. Ponieważ osoby takie nie potrafią zrównoważyć swoich przeciwieństw z poziomu na poziom, z każdym spotkaniem jedynie potęgują wciąż tę samą swoją biegunowość.

Homoseksualizm wydaje się zaspakajać potrzebę, wybór, u pewnych ludzi. W większości przypadków, zaangażowane osoby mają czakry, które są przytępione - jedna, dwie, czasami trzy - niemal zniszczone. Mogą one znaleźć kogoś, kto odpowiadające czakry ma szczególnie silne i sztucznie wymienić z tym kimś energię. Ale nie mogą ruszyć z miejsca, rosnąć i krążyć. Pozostają statyczne. Ponieważ jednak wydarzyło się coś, co sprawiło, że poczuły się trochę bardziej spełnione, uważają, że to jest wzrost duchowy. To złudzenie. Jednak doświadczenie tego jest częścią ich postępu i wzrostu.

Homoseksualizm może być wywołany przez wiele sytuacji. Często jest karmiczny - jest rezultatem aktu przemocy czy bycia podmiotem przemocy - co powoduje, że osoba taka chce ukarać siebie lub kogoś innego. W niektórych wypadkach są to osoby, które ucierpiały w procesach społecznych i chcą wziąć na społeczeństwie odwet. W innych wypadkach jest rezultatem niezrównoważonych energii seksualnych rodziców, co powoduje nierównowagę w duszy wchodzącej. Mogą również występować przesunięcia w osiach biegunów, co sprawić może, że niektóre istoty są na wejściu niezrównoważone, a potem stają się bardziej niż byłoby to wskazane aktywne w pewnych ośrodkach gruczołowych. Wreszcie, jest też karma grupowa. Wielu spośród zwolenników Beliala z czasów atlantydzkich inkarnuje w ten sposób z powodu traktowania mniej od siebie rozwiniętych jak "rzeczy".

BISEKSUALIZM

Rozważ biseksualnego mężczyznę, który współżyje z innym mężczyzną i z kobietą. Wszyscy troje będą dotknięci nierównowagą, ponieważ polaryzacja ich wszystkich będzie poważnie zakłócona. To rezultat natężenia męskiej polaryzacji, która nie może być zrównoważona przez kobietę. Skutki fizyczne stałyby się zauważalne po czasie - anemia, problemy z nerkami, z pęcherzem, dysfunkcja wątroby. Stopniowe przebarwienie oczu i podkrążone oczy; zmatowienie skóry, włosów, paznokci - bardzo wyraźny brak równowagi ciała. Równie prawdziwe w przypadku dwóch kobiet i jednego mężczyzny, kiedy kobiety współżyją ze sobą , a następnie jedna współżyje z mężczyzną. Jeśli trwa to przez długi czas może to dosłownie zniszczyć komórki ciała. Energie mogą się stać tak niezrównoważone i intensywne, że mogą się zupełnie wyczerpać. Bardziej szkodliwy niż homoseksualizm.

Iluzją jest idea, że Rozwinięty Seks może w jednakowym stopniu odnosić się do obojga płci i przejawiać w sobie obie seksualne właściwości. W chwili, w której osoba osiągnie stan wielkiego duchowego rozwoju, przyzna, że nie ma potrzeby żadnej ekspresji, że w obrębie siebie jest cała i kompletna. Prawo cielesne jest, z konieczności, spolaryzowane i błędem jest próba zastosowania prawa uniwersalnego w ten sposób. Jak już stwierdzono, porządek naturalny, męski / żeński związek seksualny, jest manifestacją duchowej jedności na wyższych płaszczyznach. Próba robienia tego w jakikolwiek inny niż kreatywny sposób, jest powodowaniem zwarcia w spolaryzowanych energiach. Aktywność seksualna jest odbiciem odwiecznego mechanizmu dawania radości innym - dzielenia się miłością, współczuciem i poszanowaniem.

Ci, którzy utrzymują, że ostateczny akt seksualny zapładnia kobietę poprzez wzajemne oddziaływanie pól energii bez stosunku fizycznego, zajmują się ograniczającymi poszukiwaniami. Możliwe jest, że można tego dokonać w perfekcyjnym związku dwóch dusz, które są duszami bratnimi. By tę harmonię wzbudzić, konieczne byłoby, żeby znali oni nawzajem koloryt swoich dusz. Jednak mężczyzna i kobieta, którzy taki punkt rozwoju osiągnęli, nie znajdą żadnej potrzeby takich działań. Takie osoby byłyby uważane za mistrzów i nie potrzebowałyby żadnego rodzaju oddziaływań natury seksualnej. Oddziaływałyby ze sobą poprzez energie, jednak nie dla prokreacji.

SEKS I MŁODOŚĆ

Naturalne jest, że młodzi ludzie odczuwają ciekawość siebie i swojego otoczenia, bowiem ciekawość jest iskrą boskiego. Kiedy jednakże - chociaż może się to różnić w zależności od kultury - energie seksualne mobilizowane są w obrębie systemu gruczołowego przed osiągnięciem pełnego czy zupełnego rozwoju wszystkich ośrodków, może wystąpić zaburzenie równowagi tych ośrodków, co może dać się odczuwać przez bardzo długi czas. Ponieważ energie te nie są wystarczająco silne ani czyste, często, jak opisano wcześniej, dochodzi do zwarcia i doczepiają się ciemność, poczucie winy, skrytość itp. Te zachwiania równowagi może być niezmiernie trudno powtórnie przywrócić do równowagi i w rzeczywistości może to wymagać dodatkowej inkarnacji. Kiedy ośrodki gruczołowe zmieniają się i, tak jak u dzieci i nastolatków, są plastyczne, uwolnienie tych energii może być niezmiernie szkodliwe dla psychicznego, fizycznego i duchowego wzrostu. Jeśli aktywność ta zapoczątkowana jest przez dorosłego, jako akt skierowany przeciwko dziecku lub komuś, kto nie jest w pełni rozwinięty, obciążenie karmiczne jest naprawdę bardzo duże!

KONTROLA URODZEŃ

Osoby, które pozostają w harmonii, i które stworzyły więź, by razem pracować podczas jakiejś inkarnacji, powinny pozwolić prowadzić się swoim własnym w tej kwestii uczuciom. Przeanalizowaliśmy niektóre metody i stwierdzamy, że to, co nazywacie "pigułką" ma zdolność wywołania w ciele kobiety pewnych pożądanych właściwości - zwiększając regularność. Nie zachęcamy do tej metody, wskazujemy jedynie, że ze wszystkich sztucznych metod ta jest preferowana (Wiesława autorka strony Rose of Sharon nie zgadza się ze stwierdzeniem, że pigułki są metodą tą bardziej preferowaną... wręcz przeciwnie: LINK!). Nieco szkodliwa dla ciała jest spirala domaciczna, to metoda, która powoduje, że produkt owulacji jest wydalany (dopisek Wiesława: osobiście uważam, że wszystkie sztuczne ingerencję w ciało nie służą zdrowiu kobiety).

UWAGI KOŃCOWE

Każda osoba musi podążać drogą wybraną pod kątem wzrostu i rozwoju. By proces ten przyspieszyć, lub proces ten zmienić, trzeba zrozumieć wpływy karmiczne. Próba przezwyciężenia tendencji ku temu czy tamtemu zachowaniu bez zrozumienia jego przyczyn, przyczyni się do większej frustracji i może być bardzo szkodliwa.

Jeśli szukasz pomocy, lub chcesz pomóc komuś uporać się z jakąś ideą czy pokonać obsesję, która nie należy do najwyższych osiągnięć, musisz przekopać się przez podświadomość i siły przeszłego życia takie pragnienia motywujące. Pomocne jest również obserwowanie aury dla określenia, czy któryś z ośrodków gruczołowych nie jest pokręcony.

Osoby, które ukształtowały małżeńską więź wzajemności, pracy, miłości i współczucia wykazują większe i bardziej pożądane działanie, które osiągnięte może być przez seks. Seks nie jest konieczny dla wzrostu, ale został on dany jako sposób uwolnienia energii, które są wysoce harmonijne i obustronnie korzystne.

Aktywność seksualna jest sposobem przyniesienia partnerowi radości, harmonii i równowagi. Jeśli zaspokaja się swoje pragnienia kosztem tego drugiego, oboje będą cierpieć z powodu niedostatku. Pożądanie cielesne może usunąć to na jakiś czas w cień, ale ostatecznie ujawni się niekompletność energii i spowoduje reakcje zmierzającą do ponownego poszukiwania równowagi.

Każda osoba, angażująca się w aktywność seksualną jedynie dla fizycznej przyjemności, bez zamiaru dalszego związku wzajemności i oddania, używa energii seksualnej dla własnej korzyści. Będzie zachodzić uszczuplanie energii duchowych, a ich zrównoważenie wymagać będzie wielkiego wysiłku. Forma myśli, która przez te aktywności jest tworzona, nie pozostaje w harmonii ze światłem. U osoby, która zaangażowana jest w kontakt z wieloma partnerami, zachodzi uszczuplanie energii. W przypadku mężczyzny, który współżyje z kilkoma kobietami, każda z tych kobiet otrzymywać będzie od tego mężczyzny trochę energii kobiet, z którymi mężczyzna ten współżyje. Potem spowoduje to u tych kobiet niezrównoważenie, które następnie odwróci się, by spowodować zachwianie równowagi u mężczyzny. Wynikiem końcowym będzie stan wielkiej umysłowej i emocjonalnej dezorientacji, która wszystkich zaangażowanych doprowadzić może do podczepienia się ciemności.

Lama Sing