KRYZYS DUCHA

I TY MOŻESZ BYĆ OŚWIECONY

I ty możesz się szybko przebudzić... i ty możesz być oświecony... oświecenie jest procesem, który może zaistnieć w nas w każdej chwili ale trzeba to odkryć w sobie, zobaczyć w swojej głębi coś więcej niż otaczającą nas rzeczywistość.

I trzeba to uczynić z otwartym sercem i umysłem... a wówczas zobaczysz jak można łatwo wykonać pewne rzeczy, które ty nazywasz cudem.

Pamiętaj jesteś wiecznie połączony ze Źródłem, które daje ci nieograniczoną miłość, bogactwo, inteligencję i życiowe energie... i przypatrz się dobrze sobie, kto ci to wszystko odbiera - to tylko twoje ego odrzuca te pozytywne zmiany i przeszkadza ci wejść w ten wyższy świat, co automatycznie blokuje twoje zrozumienie.

I pamiętaj, oświecenie nie jest czymś poza twoją przestrzenią i czasem... jest ono w tobie jako twoje ukryte dziedzictwo, ale twoje prawdziwe duchowe podstawy nigdy nie mogą być skażone... to tak jakbyś do krystalicznie czystej wody wrzucił torebkę z herbatą, to już nie jest czysta woda i chociaż byś nie wiem co teraz robił aby ten proces odwrócić już nie masz tej krystalicznie czystej wody, musisz już dokonać głębszej pracy i filtracji... podobnie jest z naszym zanieczyszczonym umysłem, jest w nim zbyt wiele różnych przekolorowań a jeszcze więcej brudów i w tym przypadku trzeba nad takim umysłem już intensywniej pracować aby go przywrócić do czystej pierwotnej formy.

I jakież to trudne w naszym życiu żyć tak aby naszego umysłu nie zakłócić żadną inną substancją... jest to wyzwanie graniczące z cudem... a jeszcze większym cudem jest jeśli człowiek mocno zanieczyszczony umie oczyścić swój umysł i z człowieka upadłego staje się świętym... czyli doprowadził swój umysł do krystalicznej czystości - duchowej prawdy.

Z reguły to ego podpowiada nam coś innego i nie pozwalamy tej duchowej prawdzie dotrzeć do naszego serca i sami stawiamy sobie na tej drodze przeszkody, i to ego nie pozwala nam się budzić... ale mimo wszystkiego musisz wiedzieć:

gdziekolwiek jesteś, jesteś w domu... w rękach Wielkiego Bytu
i jeśli będziesz umiał znaleźć w sobie ciche i spokojne miejsce przebudzisz się w Boskim Bycie, który naprawdę istnieje.

I musisz być wolny od wątpliwości i strachu, im szybciej to zrobisz tym szybciej dotrzesz do swoich głębin, do wielkiej miłości, jasności i obfitości.

Oświecenie pochodzi z naszej głębi, jest produktem ubocznym naszej czystej duchowej esencji. Przeżywasz śmierć i zmartwychwstanie, i w tym samym życiu odradzasz się od nowa... ale to jest już prawdziwe życie i wykracza poza ramy tej naszej dotychczasowej rzeczywistości.

Duchowe oświecenie to realizacja Prawdy a nie tylko odcisk naszej rzeczywistości, który zamyka tobie drzwi do poznania tej Jedynej Prawdy... ale kiedy puścisz swoją własną myśl to ten proces powoduje, że zamykają się jedne drzwi automatycznie otwierając nowe.

Vancouver
2 Sep. 2015

WIESŁAWA