KRYZYS DUCHA

KRZYŻ: JEZUS W CHINACH
(LEKTOR I NAPISY PL) (VIDEO)

Krzyż: Jezus w Chinach