KRYZYS DUCHA

MOJE ŻYCIE W PSYCHOZIE
SCHIZOAFEKTYWNEJ I W WILSONIE

(LEKTOR PL) (VIDEO)

Moje życie w psychozie schizoafektywnej i w Wilsonie