KRYZYS DUCHA

NIEBIESKI OJCIEC

Wierzę, że Bóg istnieje. On jest Wieczny, bez początku i bez końca, Wszechmocny, Wszechwiedzący. On istniał przed wiekami, przez swoją wielką moc i mądrość stworzył wszystko. Zna moje myśli, plany i działania. Bóg - Ojciec znał mnie przed stworzeniem świata. Znał mnie kiedy zostałam poczęta w łonie swojej matki i wiedział co zrobię na tej Ziemi. On zna moją przyszłość i mój koniec. Ma plan dla mojego życia, który mi objawia dzień po dniu i krok po kroku.

Wierzę, że Bóg objawia mi się w każdym codziennym działaniu, w każdym stworzeniu i ukazuje mi Jego wspaniałe dzieła i skomplikowany charakter naszego świata. Ukazuje mi tajemnice Wszechświata i to co może się wydarzyć. Wszystko to Bóg objawia z wielką mocą, mądrością, i wiedzą. Bóg objawia mi się w Jego słowie, czytając Biblię rozumiem, co jest dobre, a co złe. Słowa Biblii ukazują mi doskonałość Boga. Jego sprawiedliwość i świętość. Bóg jest bez grzechu i nienawidzi grzechu. Dlatego ci, którzy buntują się przeciw Bogu doświadczają smutnego losu.

Bóg - Ojciec kocha swoje stworzenia. Bóg bardzo kocha i mnie i ciebie, pragnie wyzwolić wszystkich ludzi od każdego grzechu, przewinienia i przywrócić jako prawdziwego człowieka do swojego domu.

Jezus - Syn Boży. On przyszedł na Ziemię jako człowiek w posłuszeństwie, według Ojca życzenia i wcielił w plan działanie Boga, aby odkupić ludzkość. Jezus zrobił dla mnie wszystko. To co mam zawdzięczam Jemu, a najbardziej wiarę i potężną nadzieję, że Bóg nigdy nie pozostawi mnie w potrzebie.

Duch Święty objawia się przez emocje Boga. Każdy człowiek wyrazi wielką radość kiedy spocznie na nim Duch Święty. Wyraża radość i miłość Boga. On również boleje nad naszym światem, jego grzechami. On także mówi mi, kiedy źle coś robię i prowadzi mnie w odpowiedni sposób.

Wierzę, że Bóg nienawidzi grzechu, pragnie doskonałego świata dla całego stworzenia. Człowiek bez grzechu świeci doskonałym światłem, żyje w wierze i nadziei, kocha wszystkich ludzi tą samą miłością.

Chcę być zawsze z Bogiem. Dlatego przyjmuję dary Boga, bez względu na to jakie są bolesne. Wiem, że Bóg chce dla mnie tylko dobrych rzeczy, a przez bolesne doświadczenia uczy mnie najgłębszej Prawdy. Wiem, że tylko przez dobre uczynki udowodnię swoją miłość do Boga. Pragnę pomóc wszystkim ludziom wydobyć się z ich kłopotów, z rąk nieprzyjaciół i modlę się do Boga o błogosławieństwo dla nich, aby im Bóg pomógł w potrzebie, aby pomógł zrozumieć swój obecny stan, który zatrzymuje ludzi w drodze do Prawdy..

Niech słowa z moich ust
i medytacja z mojego serca
Panie Boże popłynie do Ciebie

Panie dodaj mi siły,
wzmocnij moje ręce
po to, abym mogła pomóc innym.

Daj mi łaskę przebaczenia
nawet moim wrogom,
bo wiem, że to najcudowniejsze lekarstwo
i daje potężną moc uzdrowienia.
Wiem, że prowadzi do naszego zbawienia..

Może jestem trochę szalona,
bo chcę uzdrowić cały świat.
Może jestem szalona,
że aż tak mocno zaufałam Tobie.
Może jestem szalona,
że chcę ratować cały świat
i wykrzyczeć na cały głos
Imię Jezusa Chrystusa.,
który głosił Twoje Prawdy.

Wierzę, że Jezus był tym,
który znał Cię najlepiej,
uczynił z nas chrześcijańskich żołnierzy
i przysposobił na wojnę przeciw złu.

I chociaż do nieba musimy przejść przez piekło,
to jednak wierzę Boże, że nam się uda dojść do Ciebie.
Nie obchodzi mnie co mówią ludzie,
... jak mocno jestem szalona ...
a jednak wykrzyczę wszystkim Twoje Imię i zaśpiewam:
Boże, ratuj naszą Ziemię,
Chryste ratuj ją, na kolanach proszę!
Duchu Święty odnów nas, nie zwlekaj!


24 June 2011

WIESŁAWA