KRYZYS DUCHA

PODCZAS WYKŁADU Z ZARZĄDZANIA STRESEM  PROFESOR POPROSIŁ O SZKLANKĘ Z WODĄ
(NAPISY PL) (VIDEO)

Podczas wykładu z zarządzania stresem profesor poprosił o szklankę z wodą