KRYZYS DUCHA

PRACOWNIK ŚWIATŁA POMAGA
LUDZIOM ŻYJĄCYM W INDIACH
(NAPISY PL) (VIDEO)


Pracownik światła pomaga ludziom żyjącym w Indiach