KRYZYS DUCHA

PRZEBACZENIE - NAJPOTĘŻNIEJSZY UZDROWICIEL

Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. Nie zważasz na grzechy ludzi, aby mogli się nawrócić, przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym... Księga Mądrości, (por. 11, 23-26)

Będziemy mieć naprawdę o wiele spokojniejsze relacje z innymi, kiedy przestaniemy im mówić, jak powinni żyć, a sami zaczniemy promieniować miłością i przebaczeniem.

Przebaczenie to przepis na szczęście. Brak przebaczenia jest przepisem na cierpienie. Czy to możliwe, aby wszelki ból - bez względu na przyczynę - niósł w sobie ziarno przebaczenia? Hodowanie myśli o zemście, brak miłości i współczucia rujnuje nasze zdrowie i odporność. Upór przy uzasadnionym gniewie przeszkadza nam doświadczać spokoju Boga. Wybaczenie nie oznacza zgody na występek, nie oznacza aprobaty oburzającego zachowania. Przebaczenie oznacza zerwanie z bolesną przeszłością. Przebaczenie oznacza koniec rozdrapywania ran, które ciągle krwawią. Przebaczenie oznacza życie i miłość w teraźniejszości, pozbycie się cienia przeszłości. Przebaczenie oznacza wolność od gniewu i agresywnych myśli.

Przebaczenie oznacza pozbycie się złudzeń na zmianę przeszłości. Przebaczenie oznacza nieodmawianie swojej miłości nikomu, uzdrowienie rany w sercu zadanej przez zapiekłe myśli, oznacza ujrzenie światła Boga w każdym, bez względu na jego zachowanie. Przebaczenie nie jest tylko dla innych - ale jest dla nas, dla błędów, które popełniliśmy, dla winy i wstydu, w których z uporem trwamy. Najważniejsze, to przebaczyć sobie za odejście od miłującego Boga. Przebaczenie oznacza przebaczyć Bogu i naszym fałszywym myślom, że byliśmy kiedyś porzuceni przez Boga i samotni.

Wybaczyć w jednej chwili oznacza zamknięcie Klubu Zwlekających. Przebaczenie otwiera drzwi dla Ducha, byśmy czuli się jednym ze wszystkimi i wszystkim w Bogu. By wybaczyć - nigdy nie jest zbyt wcześnie. By wybaczyć- nigdy nie jest zbyt późno.

Gerald G. Jampolsky

Litania Pojednania

Za mój grzech, proszę Cię o przebaczenie, Panie (2 razy)
Za słowa, które innych ranią
Za brak ufności w Twoją miłość
Za krytykowanie bliźnich
Za urazy do tych, którzy wobec mnie zawinili
Za egoizm, który każe mi szukać najpierw własnej korzyści
Za obojętność wobec cierpienia innych ludzi
Za niedotrzymywanie obietnic, które Ci składałem
Za nienawiść, której pozwalam mieszkać w sercu
Za odmowę przebaczenia tym, którzy mnie skrzywdzili
Za chęć zemsty, niszczącą moją duszę
Za reakcje złości wobec jakichkolwiek przeciwności
Za brak miłosierdzia w wydawaniu osądu o innych ludziach
Za lęk wobec tego, o co mógłbyś mnie poprosić
Za to, że nieraz przedkładam moją wolę nad Twoją
Za pożądliwość, która zajmuje za wiele miejsca w mojej wyobraźni
Za zamykanie serca, gdy ktoś potrzebuje mojej miłości
Za trwanie w skłonności do złego
Za brak żarliwości w modlitwie
Za lekceważenie ofiary Twojego życia na krzyżu
Za lenistwo w służeniu braciom
Za zamknięcie w samym sobie, które odcina mnie od innych
Za ordynarne myśli i słowa, które obrażają Twoją miłość
Za moją interesowność w stosunku do Ciebie
Za odmowę pojednania z Tobą i braćmi
Za mój współudział w kłamstwie złego
Za pychę, która naznacza wiele moich czynów, nawet dobrych
Za wybór kłamstwa, a odrzucanie prawdy
Za to, że byłem głuchy na krzyk ubogich
Za to, że zagarniam tak wiele rzeczy dla siebie, a tak mało daję
Za bunt przeciw Bogu obecny w moim sercu
Za lęk przed tym, co inni o mnie powiedzą
Za to, że moim życiem nie świadczyłem o nadziei, jaka jest w Tobie
Za to, że tak słabo wierzyłem, że jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem

(„Modlitwy o uzdrowienie” aut. Philippe Madre, wyd. Księży Marianów)

„Nie ma pokoju bez przebaczenia! Nie uda się znaleźć rozwiązania poważnych problemów, które od zbyt długiego już czasu przeżywają ludy, dopóki nie będzie decyzji, aby wyjść poza logikę sprawiedliwości i otworzyć się również na logikę przebaczenia.”Jan Paweł II

"Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości. A moją przyszłość oddaję w ręce Twojej Opatrzności."
Ojciec Pio