KRYZYS DUCHA

SPIRYTUALNY WOJOWNIK

Nasza Matka Ziemia doświadcza obecnie wielkich przemian, wkrótce zmieni swoją pozycję we wszechświecie, zakotwiczy się w innym wymiarze, otworzy nowe punkty życia i nowy kosmiczny cykl. Nie pierwszy raz doświadcza wielkich przemian, co 26 000 lat robi przeskok w wyższe pole świadomości. Przemieszcza się w następny wielowymiarowy poziom. W obecnym cyklu ma trudniejsze zadanie musi zrobić przeskok z trzeciego wymiaru do piątego, który jest już planem Manifestacji Boskiej.

Obecnie domykają się stare wzorce, mieszają się wszystkie okresy życia. Na Ziemi znajdujemy dużo bólu, cierpienia, zanim napłynie kosmiczna harmonia - punkt styczności między materialną rzeczywistością a tym co nieskończone - ludzie będą jeszcze wystawieni na niejedną próbę. Ludzka świadomość jest aktywnym procesem; potrafi albo głęboko zakorzenić się w starych wzorcach uziemiając własną energię, która jest bazą naszego bytu i świętości, albo wyrywa się w głąb nieznanego mistycznego świata bez żadnych hamulców.

Uziemianie - proces, który utrudnia transformację, wielką alchemię - transmutację nieszlachetnej materii w złoto. Usilne uziemianie świadczy, że ten człowiek boi się nowych kosmicznych wyzwań, pielęgnuje w sobie aspekty o niskich częstotliwościach, nie dopuszcza w swoje komórki światła. Indywidualnie wyznacza własne pole, własne ego, jest stwórcą własnej bazy. Tylko śmiałe wyzwanie oparte na chwili teraźniejszej bez potrzeby rozpatrywania da prawdziwe przebudzenie.

Człowiek rozwijający się duchowo powinien zrobić wszystko aby nie uziemił siebie w ziemi lecz ustabilizował się w równoległych rzeczywistościach. Uziemienie nie pozwoli na utratę gęstości, nie pozwoli harmonizować się z Duchem. Tam, gdzie zaczyna funkcjonować wielowymiarowość nie można normalnie funkcjonować na polu fizycznym. Zmieniają się też relacje między ludźmi. Osoby z wyższych poziomów nie pozwalają sobą manipulować, stają się świadomie swojej wielkości, podążają w swoim kierunku, skończył się okres współuzależnienia i przymusu. Wielu ludzi odchodzi z życia takiego człowieka. Twierdzą, że jest niemożliwy z nim kontakt, szybko przychodzą wielokrotnie tylko z ciekawości i szybko odchodzą, nie są gotowi aby działać podobnie na polu wielowymiarowym.

Droga w nowe wymiary i nowe światy prowadzi przez wnętrze człowieka a Uniwersum zawsze przemawia w czasie teraźniejszym. Wysoko rozwinięty stan świadomości wyraża się spontanicznie pod wpływem chwili, wskazuje na istnienie rozległej prawdy, ma bogatą moc uzdrawiania i zjednoczenia, kwitnie mądrością.

Powtarzał Jezus: ... Bądź jak dziecko ... niewinne i pełne zaufania, zaufaj Matce-Ojcu, Uniwersalnej Energii, spraw zdolność swojego bytu w czasie teraźniejszym, wprowadź go w swoje życie, nie gdybaj co będzie ... Tylko otwartość, zaufanie i poddanie się Woli Boga wyzwoli celowe wiązania energii we wzorzec służący procesom ewolucyjnym.

Uziemienie powoduje dalsze brnięcie w starych wzorcach, odkrywa błędy i słabości człowieka. W jego elektromagnetycznych strukturach nadal tkwi trójwymiarowa rzeczywistość i problemy ograniczające formy nowych objawień, które nie pozwalają na sposób innego myślenia i tłumią bogactwo mistycznych rozpoznań. Pogoń za bogactwem, radość z osiągnięć nowej zrealizowanej ziemskiej formy jest sygnałem, że ta osoba burzy własną duchową równowagę, niszczy w sobie Boski owoc. Taka energia nigdy nie będzie aktywowana, nie wzniesie nowych częstotliwości siły. Próżne będą przekonywania innych, że masz połączenia z Boskim wzorcem ... jeśli tak postępujesz przyjmij prawdę o tym.

Zastanów się kim naprawdę jesteś?

Pomyśl kogo chcesz oszukać?

Przekonywanie innych co do twoich racji wpłynie tylko ujemnie na twoje własne energie, nie da impulsu do aktywacji ciała świetlistego. Ograniczasz sam siebie, nie dajesz sobie szans aby podróżować przez różne wymiary i umieć pojawić się w każdej przestrzeni i czasie. Życie zgodne z wibracją duszy wymaga całkowitego oderwania się od ziemskiej materii.

Czy potrafisz żyć jak Św. Franciszek...? który rozdał swoje bogactwo i wcielił się w siłę nowego piękna i mocy, pełnej obecności jasnego światła, która dała mu możliwość wyrazić się w esencji Najwyższej Prawdy i Mądrości.

Fizyczna materialna forma rzeczywistości jest krzywym zwierciadłem - sojusznikiem ego, zwiększa życiową komunikację ze światem zewnętrznym, rozwija człowieka tak jak zechce, na jego własne życzenie bez kontrolowania biegu wydarzeń, wzmocni egocentryzm, przekształci rzeczywistość postrzeganą przez zmysły, nie uznaje poczucia zwątpienia we własne siły. Wpływ czynników zewnętrznych: wiedza, nauka, pieniądze określają nowy kierunek, odchylają od świata ducha.

Koniec wieku XX otworzył nowe furtki, na Ziemi pojawiło się wielu Wojowników Spirytualnych, burzycieli starego porządku i świata zewnętrznego. Wojownik Spirytualny współbrzmi z Boską Wolą, służy wyższym celom. Nie ma już własnej woli tylko naturalne współbrzmienie poruszające się w określonym kierunku zgodnym z krwioobiegiem Uniwersum.

Dzieci Światła są połączone z Najwyższym Źródłem, przybyły na Ziemię z dalekich kosmicznych przestrzeni aby pomóc w nadchodzącym przełomowym okresie Planecie Ziemi i jej mieszkańcom. Są to dojrzałe ludzkie dusze, które potrafią odebrać impulsy płynące z kosmosu, są kryształowymi i tęczowymi dziećmi. Zawsze rodziły się na Ziemi, ale w tym okresie przyszło ich dużo więcej. Wyższe dusze inkarnowały się również w ciałach delfinów lub innych zwierząt (już wspominałam o energii kotów), chcą zasilać własną energią środowisko człowieka, są wspaniałymi przekaźnikami wysokich energii.

Obecnie mamy również dużo dusz z okresu Atlantydy, Lemurii - różnej duchowej kategorii. Jest duża ilość Dzieci Światła o wysokich właściwościach, niestety jest też duża grupa starych dusz, które służą ciemnym siłom. Przybyli na Ziemię za Dziećmi Światła w celu utrudniania przejścia naszej Planety w piąty wymiar. Ta druga grupa zrobi wszystko aby zakłócić normalne współbrzmienie w Boską Wolą. Spirytualni Wojownicy nie kapitulują, pociągają za sobą nowe harmonie, nowe melodie służące do zrównoważenia Ziemi. Łączą się ze Świętym Porządkiem Wszechświata, otwierają wiele gwiezdnych wrót, przez które wnika światło rozszerzające ludzką świadomość. Nasza Ziemia popychana nowymi wyzwaniami z obu stron jest w procesie oczyszczania; raz skłania się do harmonii, innym razem wybucha wielka dysharmonia pomiędzy materialnym życiem i wielkim impulsem wolności.

Nie jest łatwo w pełni odróżnić i uświadomić sobie różnorodne głosy i aspekty życia: co da człowiekowi wyższe oktawy bytu, a co uziemi w starych strukturach?

Ciała: fizyczne, emocjonalne, mentalne i spirytualne są pod wpływem wyższego światła, ale tylko ci co mają ufność małego dziecka popłyną na świetlistej wyższej fali, przyjmą boskie prowadzenie, zostaną oczyszczeni potokiem złotego światła. Ich ciała nabiorą nowej klarowności i poszybują w kierunku Boskiej świadomości.

Wojownicy Światła burzą stare i budują nowe połączenia, zwiastują dobrą nowinę, wzmacniają własną energią proces ewolucji.

Po czym ich poznać?

Idą śmiało i odważnie, włączają się w naturalny sposób w nowe procesy życia, potrafią się łatwo komunikować przenosząc wyższe pasma światła. Są wielkimi kanałami potężnej energii, gotowi poświęcić swoje życie w służbie innym. Rozumieją cel własnego przeznaczenia. Posiadają wrodzony dar serca, swoje dary rozdają wśród towarzyszy losu, duchowych sprzymierzeńców, spokrewnieni naturalną nicią, tą samą siłą przyciągają siebie niczym magnes. Niosą w sobie ten sam przekaz, te same intencje, manifestują się Wolą i Mądrością Boga. Zawsze pracowali w służbie Światła, robili to niezliczoną ilość razy na Ziemi i w innych galaktykach.

Spirytualni Wojownicy walczą przeciw kłamstwom, fałszywym wiarom, fałszywym prorokom. Jednym z bardziej znanych spirytualnych Wojowników był Jezus Chrystus, odważny, nie uląkł się w chwili swojej najcięższej próby, nie bał się krytyki innych.

Chociaż nazwa tych Nosicieli Światła brzmi wojowniczo nie ma ona nic wspólnego z przemocą. Jest tylko jedną ze spirytualnych dróg, ważną misją. Używają swojej energii i mocy w mądry sposób a w ich ręku jest Miecz Prawdy i Miecz Serca, odcinają nim wszystko co jest bezużyteczne i ogranicza wolność duchową.

Otwarci na świat, rozumieją prawa rządzące światem i kosmosem. Charakteryzuje ich spontaniczność, otwartość i bezpośredniość, niosą w sobie barwy niewinności, radości i szczęścia. Na ich ustach często pojawia się uśmiech i dobry humor.

Spirytualni Wojownicy są naturalną siłą naprowadzającą procesy życiowe w kierunku Jedności. Ich narzędziami są: rozsądek, rozum i działania duchowe. Wykorzystują dźwięk, kolor, światło, muzykę, zapach i inne bogactwo informacji prowadzące do harmonii, która jest odzwierciedleniem wyższego porządku.

Pojawiający się Spirytualny Wojownik jest zwiastunem nieodwracalnej transformacji, często jest niespodzianką albo szokiem. Ludzie nie lubią aby im burzyć stare formy życia, wolą siedzieć w labiryncie własnych błędów niż czystą przestrzeń wolnego bytu.

Najwięcej Spirytualnych Wojowników przypłynęło dzisiaj na fali Gwiazdy, według Majów powrót kosmicznych przodków dokona się na fali Gwiazdy stojącej ponad czasem.

Fala Gwiazdy wnosi niepowtarzalne piękno Boskiej Istoty, służy jako drogowskaz wskazujący drogę do swojej Ojczyzny.

Vancouver
28 July 2008

WIESŁAWA