KRYZYS DUCHA

Z BARTEREM PRZEZ KRYZYS... I NIE
TYLKO! - KRĄG WYMIANY POMOCY

SĄSIEDZKIEJ WRACA DO ŁASK

(NAPISY PL) (VIDEO)

Z barterem przez kryzys... i nie tylko! - krąg
wymiany pomocy sąsiedzkiej wraca do łask [PL]