MODLITWY

WYBIERZ TABELKĘ:
 
WSTĘP

MODLITWY ZA ZMARŁYCH
DEKRET DO FIOLETOWEGO PŁOMIENIA MODLITWY OCHRONNE I UWALNIAJĄCE

JAM JEST

 
 
POTĘGA MODLITWY
 
MODLITWY DO ARCHANIOŁA

PRAWO PRZEBACZANIA

MODLITWY DO BOGA OJCA

PSALMY
MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
RÓŻANIEC

MODLITWY DO JEZUSA
 
SOS
 
MODLITWY DO MARYI
TWÓRCZOŚĆ FAUSTYNY KOWALSKIEJ
 
MODLITWY O POKÓJ

POZOSTAŁE MODLITWY

MODLITWY O WARTOŚCI
POZOSTAŁE ARTYKUŁY
O MODLITWIE

MODLITWY W INTENCJI...

STRONY Z MODLITWAMI

***WSTĘP***
PAMIĘTAJ O CODZIENNEJ MODLITWIE 21.03.2011
WIZJA ŚWIATŁA 22.03.2007

***DEKRET DO FIOLETOWEGO PŁOMIENIA***
FIOLETOWY PŁOMIEŃ 24.03.2007
MODLITWA O ZDROWIE DO FIOLETOWEGO PŁOMIENIA 22.03.2007
OCZYSZCZANIE - ALKOHOL I NARKOTYKI 22.03.2007
SERCE
GŁOWA
RĘKA
22.03.2007
26.06.2007
27.06.2007
TUBA ŚWIATŁA 22.03.2007

***JAM JEST***
AFIRMACJA JEZUSA CHRYSTUSA 26.06.2007
JAM JEST POTRÓJNY PŁOMIEŃ 17.03.2007
OBECNOŚĆ JAM JEST 26.06.2007
PRZEMIENIENIE 26.06.2007
WNIEBOWSTĄPIENIE 26.06.2007
ZMARTWYCHWSTANIE 26.06.2007

***MODLITWY DO ARCHANIOŁA***
29 WRZEŚNIA - ŚWIĘTO ARCHANIOŁA MICHAŁA 30.09.2010
AKT ODDANIA SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI 30.09.2010
ARCHANIOŁ SERAFIEL 24.03.2020
DEKRET DO MICHAŁA ARCHANIOŁA 17.03.2007
DO NIEBIESKIEJ BŁYSKAWICY 22.03.2007

***MODLITWY DO BOGA OJCA***
BALSAM Z GILEADY 22.03.2007
I RZEKŁ BÓG... 17.03.2007
JAK SIĘ MODLIĆ? 12.10.2019
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 22.03.2007
MODLITWA CZELÓW INDYJSKICH 22.03.2007
MODLITWA DUSZY ROZMIŁOWANEJ 22.03.2007
MODLITWA O POWRÓT DO DOMU OJCA 03.10.2010
MODLITWA ODMÓWIONA PRZED KRUCYFIKSEM - ŚW. FRANCISZEK 23.02.2012
MODLITWA OJCZE NASZ W JĘZYKU ARAMEJSKIM
(2 TŁUMACZENIA)
21.07.2017
MODLITWA W POTRZEBIE 08.10.2011
MÓDLMY SIĘ DO BOGA 13.03.2011
NATCHNIENIE 22.03.2007
OJCZE NASZ 14.11.2011
PANIE CZY MNIE SŁYSZYSZ? 22.03.2007
PIĘKNA MODLITWA 12.08.2011
POMÓŻ MI OJCZE 22.03.2007
RORATE CELTI 26.03.2007
ZAPIECZĘTOWANIE SERCA 24.03.2007

***MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO***
KS. STEFAN CEBEREK - WZYWAM CIĘ 31.08.2011
O WIELKI DUCHU 22.03.2007
MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 13.11.2009
MODLITWA O 12 OWOCÓW DUCHA ŚW 13.05.2007
MODLITWA O DUCHOWE PRZEBUDZENIE 20.11.2007

***MODLITWY DO JEZUSA***
 DO DZIECIĄTKA JEZUS:
KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS 03.01.2009
DO JEZUSA:
INTRONIZUJEMY JEZUSA CHRYSTUSA W RODZINACH! 14.06.2010
JESU CHRISTE CRUCIFIXE - CHORAŁ FRANCISZKAŃSKI 23.02.2012
JEZU PRZYJDŹ DO SERCA MOJEGO 14.05.2011
MARANATHA 07.11.2011
MODLITWA DO JEZUSA 22.03.2007
MODLITWA DO JEZUSA O POMOC 22.03.2007
MODLITWA KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA 17.03.2007
MODLITWA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 17.03.2007
MODLITWA ZAWIERZENIA 24.11.2008
MODLITWA ZBAWIENIA 28.01.2011
MODLITWA ZMARTWYCHWSTANIA 22.03.2007
MODLITWY DO JEZUSA 12.10.2009
MODLITWY ŚW. IGNACEGO LOYOLI 03.03.2007
NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 13.07.2007
PIECZĘĆ ZŁOTEGO KRZYŻA 17.03.2007
PRZEMIENIENIE 22.03.2007
SERCE I CZYSTOŚĆ CHRYSTUSA 17.03.2007
TRZY MODLITWY OD JEZUSA 17.03.2007
 DO KRWI JEZUSA:
AKT OSOBISTEGO POŚW. SIĘ NAJŚW. KRWI JEZUSA CH. 17.10.2007
KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA 15.10.2007
NOWENNA ZAWIERZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA 28.10.2007
SIEDEM OFIAROWAŃ KRWI PRZENAJDROŻSZEJ 15.10.2007

***MODLITWY DO MARYI***
MODLITWY DO MARYI:
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEJ 13.05.2007
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 13.07.2007
APEL JASNOGÓRSKI 26.08.2010
KORONKA DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI SERCA MARYI 10.05.2007
KORONKA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 10.05.2007
LITANIA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ (KARMELITAŃSKA) 12.07.2011
MODLITWA DO MARYI 24.12.2007
MODLITWA MATKI TERESY 22.03.2007
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA - FATIMA 12.05.2007
NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 11.05.2007
RADUJ SIĘ NIEBA KRÓLOWO, ALLELUJA! 23.04.2011
TRZY PROŚBY DO NIEPOKALANEJ DZIEWICY 11.05.2007
UAKTUALNIONA WERSJA "ZDROWAŚ MARYJO" 04.11.2019
WEZWANIE DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 10.05.2007
MODLITWY ZA DUSZE CZYŚĆCOWE:
MODLITWA: TRZECH ZDROWAŚ MARYJO PRZEZ KRWAWE ŁZY MIŁOSIERDZIA 05.01.2009

***MODLITWY O POKÓJ***
MODLITWA O OCHRONĘ DLA ZIEMI 05.03.2008
MODLITWA O POKÓJ 25.11.2010
MODLITWA O POKÓJ W ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA CAŁYM ŚWIECIE 23.10.2008

***MODLITWY O WARTOŚCI***
MODLITWA O MĄDROŚĆ 22.03.2007
MODLITWA O MIŁOŚĆ 22.03.2007
MODLITWA O POKORĘ 22.03.2007

***MODLITWY OCHRONNE I UWALNIAJĄCE***
AFIRMACJA OCHRONA 17.03.2007
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU 14.05.2007
EGZORCYZM
MOC EGZORCYZMU
EGZORCYZMY I SAKRAMENTALIA
13.11.2007
15.11.2007

16.11.2007
MODLITWY O UWOLNIENIE OD MYŚLI SAMOBÓJCZYCH 01.04.2012
MODLITWA O UWOLNIENIE OD SZATANA 16.01.2011
MODLITWA OCHRONNA 16.01.2011
MODLITWA PODDANIA 16.01.2011
MODLITWA ZABEZPIECZAJĄCA LUDZKOŚĆ PRZED
ZAPOWIEDZIANĄ WIZJĄ ZAGŁADY ŚWIATA
24.08.2010
OCZYSZCZANIE NEGATYWNYCH POŁĄCZEŃ 16.01.2011
OSŁONA Z SERCA BOGA 22.03.2007
PROJEKCJA WIZUALIZACJI I MUR OBRONNY 22.03.2007
PROŚBA O TARCZE I ŚWIATŁO PRZED WROGIEM 16.01.2011
ZNACZĘ SIĘ ZNAKIEM KRZYŻA 25.06.2012

***MODLITWY W INTENCJI...**
KORONKA ZA OJCZYZNĘ, ZA ŚWIAT 15.06.2010
KRÓTKA MODLITWA O ODRODZENIE W CZYSTEJ KRAINIE
DEŁACIEN
10.05.2014
MODLITWA O ODDALENIE KATASTROF 05.06.2010
MODLITWA O UZDROWIENIE CHORYCH 07.07.2011
MODLITWA ZA JAPONIĘ 14.03.2011
MODLITWA ZA POLSKĘ 12.06.2010
SUPER-HURAGAN SANDY 01.11.2012
UŚMIECH BOBA 01.08.2013

***MODLITWY ZA ZMARŁYCH***
MODLITWA BŁAGALNA 04.04.2012
MODLITWY ZA ZMARŁYCH 31.10.2009
MÓDLMY SIĘ ZA MARYSIĘ KUTYŁĘ 23.10.2013

***POTĘGA MODLITWY***
CO TO JEST KONTEMPLACJA? 09.07.2007
CUD RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 13.10.2009
MIŁOŚĆ BOGA 03.08.2008
MODLITWA
wiersze
17.03.2007
17.03.2007
MODLITWA CZYNI CUDA 22.03.2007
ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE NA MODLITWĘ 09.11.2007

***PRAWO PRZEBACZANIA***
AKT PRZEBACZENIA 17.03.2007
PRAWO PRZEBACZENIA 22.03.2007
PRZEBACZENIE 22.03.2007

***PSALMY***
PSALM 1 09.08.2008
PSALM 2 12.09.2008
PSALM 3 14.01.2009
PSALM 4 15.01.2009
PSALM 5 16.01.2009
PSALM 6 04.01.2009
PSALM 13 03.08.2008
PSALM 22 04.08.2008
PSALM 23 05.08.2008
PSALM 25 06.08.2008
PSALM 32 05.01.2009
PSALM 38 06.11.2008
PSALM 40 07.08.2008
PSALM 42 09.08.2008
PSALM 51 17.10.2008
PSALM 81 11.08.2008
PSALM 91 18.10.2008
PSALM 102 07.01.2009
PSALM 116 18.08.2008
PSALM 121 04.09.2008
PSALM 130 21.08.2008
PSALM 143 22.10.2008

***RÓŻANIEC***
AKCJA "Z SERCA DO SERCA":
(Akcja zakończona z końcem roku 2016)

MODLITWA RÓŻAŃCOWA - Z SERCA DO SERCA 31.08.2011
Z SERCA DO SERCA - INTENCJE 31.08.2011
POZOSTAŁE:
KS. STEFAN CEBEREK - Z RÓŻAŃCEM W RĘKU 31.08.2011
RÓŻANIEC - JEGO TAJEMNICE I SPOSÓB ODMAWIANIA 31.08.2011
RÓŻANIEC - MODLITWA PROSTYCH I GŁĘBI 24.03.2011
RÓŻANIEC, KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ANIOŁ
PAŃSKI - MODLITWY DO SŁUCHANIA
30.08.2011
RÓŻANIEC ŚWIĘTY
ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
22.03.2007
01.11.2009
RÓŻANIEC ŚWIĘTY Z JANEM PAWŁEM II (4 pełne tajemnice) 14.11.2011
TEST CZŁOWIEKA RÓŻAŃCOWEGO 29.03.2011
KS. STANISŁAW MALKOWSKI O KRUCJACIE RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ 18.10.2011
WOJCIECH SUMLIŃSKI O KRUCJACIE RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ 18.10.2011

***SOS***
MARYSIA KUTYLA 23.08.2013
SOMALIA UMIERA 05.08.2011

***TWÓRCZOŚĆ FAUSTYNY KOWALSKIEJ***
GDY BÓL ZAWŁADNIE 21.09.2007
MIŁOSIERDZIE PAŃSKIE 19.09.2007
OCZEKIWANIE DUSZY NA PRZYJŚCIE PANA 16.09.2007
O JEZU MÓJ 18.09.2007
O MARYJO, NIEPOKALANA DZIEWICO 04.10.2007
O WOLO BOGA 04.10.2007
O WSZECHMOGĄCY 22.09.2007
WIECZERZA PAŃSKA 20.09.2007
WŚRÓD STRASZNEJ PUSZCZY ŻYCIA 23.09.2007

******************************************************************************************

***POZOSTAŁE MODLITWY***
PŁOMIEŃ MIŁOŚCI 17.03.2007
MODLITWA - DEKRET DO ŚW. JÓZEFA 26.11.2010
MODLITWA DO ŚW BRYGIDY 22.03.2007
MODLITWA ŻYCZEŃ SAMANTABHADRY 22.12.2014

***POZOSTAŁE ARTYKUŁY O MODLITWIE***
NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO... 04.11.2019

***STRONY Z MODLITWAMI***
ADONAI.PL 12.07.2011
DUCHPRAWDY.COM 12.07.2011
GUADALUPE.OPOKA.ORG.PL 12.07.2011