ZAKRYTE ZAGADKI

BARDO
 

Tybetańskie słowo Bardo odnosi się do egzystencji duszy pomiędzy ziemskimi wcieleniami, jest stanem, w którym dusza przebywa po śmierci. W "Tybetnskiej księdze zmarłych" opisane są doświadczenia z bardo, sześć różnych stanów - dywizji dobrych i złych.

1. Deva
2. Asura
3. Człowiek
4. Zwierzę
5. Prety - głodny duch
6. Naraka

DEVA - Odmienna istota niż człowiek, bardziej potężna, długowieczna. Pochodzi od słowa "devata", "devaputra"- syn Boga. Deva jest istotą niewidzialną przez fizyczne oczy człowieka. Natomiast może ich ujrzeć osoba, która posiada supernaturalne zdolności i otworzone trzecie oko. Również ich głosy są rozpoznawalne przez tych ludzi. Zamieszkują inny plan niż człowiek. Posiadają swoją hierarchię w zależności od ich narodzenia we Wszechświecie.

1. Arupyadhatu - nie posiadają fizycznej formy a ich życie przebiega na bardzo zaawansowanym stopniu spirytualnym.

2. Rupadhatu - posiadają fizyczną formę, zamieszkują w niezliczonych niebach tak zwanych "deva światach". które są ułożone warstwami ponad Ziemią.
Dzielą się na pięć grup:
a. Suddhavasa
b. Brhatphala
c. Subhakrtsna
d. Abhasvara
e. Brahma.

Każda z tych grup różni się od siebie stopniem, ale komunikują się między sobą i mogą się przemieszczać. Jednak grupy będące niżej nie posiadają tej samej wiedzy co Deva na wyższych planach.

3. Kamadhatu - posiadają fizyczną formę. Ich życie przebiega podobnie jak człowieka, ale żyją bardzo długo i mają większe zadowolenie ze swojego życia. Kamadhatu przebywają w czterech niebach i kontaktują się między sobą nawzajem.
a. Parinirmita
b. Nirmanarat
c. Tusita
d. Yama
- zamieszkują w górach, w okolicach starożytnego Sumeru.

Słowem deva często określa się aniołów, jest bardziej popularne w użyciu na Zachodzie. W Tybecie Deva znaczy Bóg lub anioł. Buddyści uważają deva za śmiertelnych, żyją bardzo długo ale w swoim czasie po tysiącach przeżytych lat odchodzą. Po swojej śmierci odradzają się w odmiennej kategori Deva. Również wielu z nich wybiera ziemskie życie w ciele człowieka.

Ludzie twierdzą, że Deva nie są wszechwiedzący niczym Bóg ale posiadają wiedzę na poziomie Buddhy. Są oświeceni ale ich moce są ograniczone. Nie uchodzą też za doskonałych, wielu z nich posiada wielką dumę, są ignorantami a nawet cechuje ich zazdrość i złość. Wszystkie te ich cechy sprawiają, że odradzają się we właściwych dla siebie światach. O Deva krążą jeszcze inne opinie, czasami bardzo sprzeczne.

ASURA - Hinduizm określa tą grupę jako przeciwną do Deva. Mówi się o nich, że są demonami. Obie grupy są synami Kashyapa. Buddyści rozróżniają sześć grup Ashurów.

CZŁOWIEK - Buddyści dali ludzkiej formie bardzo specyficzny status. Człowiek jest jedyną formą, która może osiągnąć oświecenie podobnie jak Buddha.
Człowieka oświecenie jest długim procesem, w którym przechodzi wiele poziomów świadomości, od wielkiego cierpienia aż do Boskiej radości.
Buddyści spisali w wielu punktach jak człowiek powinien wzrosnąć w Buddhę. Mocno podkreślają moralność i współczucie dla innych.

ZWIERZĘ - Według doktryny buddystów forma zwierzęcia jest niższa niż ludzka, ale obie te grupy posiadają wspólne cierpienie.
Również twierdzą, że dusza ludzka może odrodzić się w innym życiu w formie zwierzęcej a dusza zwierzęcia może odrodzić się w ciele ludzkim.
Między zwierzęciem i człowiekiem bywają podobne relacje. Człowiek może zjeść zwierzę a zwierzę może zjeść człowieka. Zwierzęta i ludzie obawiają się jednakowo o swoje życie.
Buddyści występują przeciwko zabijaniu zwierząt, leczą ich choroby, gaszą pożary lasów aby nie ucierpiały zwierzęta. Opiekują się również ptakami.
Są wegetarianami. Jedzenie mięsa uważają za poważne wykroczenie przeciw naturze. Określili dziesięć typów różnego mięsa, które według nich zabrania się jeść człowiekowi: mięso człowieka, słonia, konia, psa, węża, tygrysa, lamparta, niedźwiedzia, hieny. Kto nie przestrzega twego prawa cieszy się u nich bardzo złą opinią.

PRETA - głodny duch - W tej grupie znajdują się dusze ludzkie, które były w swoim życiu bardzo zazdrosne, posiadały głód na wszystkie dobra łącznie z jedzeniem.
Są niewidzialne dla ludzkich oczu. Dokuczają ludziom w mentalny sposób.

NARAKA - W dokładnym tłumaczeniu znaczy piekło albo czyściec. Do tej grupy należą wszyscy, którzy spowodowali cierpienie innych podczas swojego poprzedniego życia. Buddyści opisują osiem poziomów zimnego Naraka i osiem poziomów gorącego Naraka. W zależności od przewinień spotyka każdego zasłużona kara. Uważają, że ci którzy spędzili życie w dobry sposób trafiają po swojej śmierci do spokojnych miejsc, gdzie mogą odpocząć i właściwie przygotować się do następnych narodzin. Każda dusza, która powraca z Ziemi jest oznaczona swoim kolorem. Jest on świadectwem w jaki sposób spędziła swoje życie.

Vancouver
24 June 2007


WIESŁAWA