KRYZYS DUCHA

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

Boska Miłość

...czy można ją zdefiniować? Najlepsze określenie to: Bóg jest Miłością, ale jak to stwierdzenie głębiej określić?

Według ziemskiego pojęcia, miłość to intensywne uczucie do innej osoby, z którą łączą nas osobiste więzi. Kochamy innych ludzi lub mówimy, że ich kochamy, ale nasze uczucia wielokrotnie są bardzo dalekie od prawdy. Często te intensywne uczucia wynikają z seksualnej atrakcji do drugiej osoby. I tak kochamy inne osoby albo nam się tylko wydaje, że ich kochamy.

Czujemy się dobrze w ich towarzystwie, wszystko to znaczy, że kochamy warunkowo, ale wystarczy, że mamy inne zajęcie, czy zastąpimy tą osobę inną przyjemnością, osobą już o niej zapominamy, nie mamy dla niej czasu, jednym słowem kochamy kogoś bo spełnia w danym czasie jakiś warunek ... albo zaspakaja pragnienia naszego egoizmu. Nawet samo życie daje nam przykłady: kocham cię bo dbasz o mnie, kocham cię ponieważ jesteś piękny/a ... etc i jakże często słyszymy od swoich partnerów: kochasz mnie? ... to mi to udowodnij!

Właśnie wszystko to znaczy, że nasza miłość jest warunkowa. Kochamy na podstawie uczuć, które mogą się już zmienić za jedną chwilę. Widzimy jak szybko potrafi wypalić się w życiu miłość, wystarczy tylko odrobina trudów, a jeszcze więcej, miłość potrafi szybko przejść na przeciwny biegun - nienawiść!

Ludzie dalej nie są w stanie zrozumieć prawa bezwarunkowej miłości a co dopiero Miłość Boga? Wydaje się, że rodzice kochają bezwarunkowo swoje dzieci, nawet w najcięższych chwilach jakie im dzieci serwują nie przestają ich kochać... lecz i tutaj zbyt często rodzice oczekują czegoś w zamian.

Bóg przekracza wszystkie znane nam definicje miłości i trudno nam ludziom ją zrozumieć.

Bóg jest miłością

...tak mówi Biblia. Jest wiele fragmentów w Biblii, które dają nam definicję miłości Boga:

" Bóg nas tak umiłował, że dał swojego jednorodzonego Syna aby
każdy z nas kto w niego wierzy nie zginął, aby miał życie wieczne."

Z tego wersetu wyraźnie wynika, że Boska Miłość jest aktem dawania, poświęcenia a my ludzie wszystko co powinniśmy zrobić, to przyjąć Jego dar.

Bóg jest miłością oznacza, że nie potępia tych, którzy szczerze szukają Jego Prawd, kiedy skruszeni szczerze poproszą o wybaczenie, umieją skorygować swoje błędy, przeprosić poszkodowanych, rozwijają w sobie pokorę, która pozwala na prawdziwą służbę do Boga poprzez własne życie w postaci dobrych uczynków i prawych działań. Bóg oczekuje od człowieka sprawiedliwych działań.

Bóg wydaje człowiekowi świadectwo według jego dobrych uczynków, sama pusta wiara nic nie znaczy.

Bóg daje szansę każdemu człowiekowi do dalszego istnienia poprzez oczyszczanie. Dusza poprzez odnowę stopniowo przezwycięża wszystko i wraca do Boga. Wielu ludzi oczyszcza się przez cierpienie i poddaje się Woli Boga. Należy nauczyć się akceptować to co nam jest dane w życiu przeżyć.

Bóg jest Miłością, ale również Światłem, Prawdą, Sprawiedliwością. Jego Miłość jest produktem sprawiedliwości i jest konieczna do zbawienia. Miłosierdzie jest przyznawane tym, którzy szczerze okażą skruchę, każdy musi wykonać pierwszy krok ku Bożemu Miłosierdziu.

Bóg będący Miłością, Doskonałością rzuca światło wiedzy na tych, którzy rzeczywiście szukają prawdy, czynią dobre uczynki i nie są obojętni wobec występków innych. Nie toleruje naszej obojętności, czyli przyzwolenia na zło.

Chcesz szczerze zaprzyjaźnić się z Bogiem, Jezusem Chrystusem działaj w ten sposób aby zaświadczyć o szczerej miłości. Należy dać Bogu szczere wyznanie. Kto żyje bez miłości nie zna Boga, tak mówi Święty Jan (1 Jan).

Bóg jest Światłością

...i nie ma w nim żadnej ciemności, a my ludzie mamy w nim współuczestnictwo, ale nadal chodzimy w ciemności; kłamiemy, oszukujemy, nie działamy w Prawdzie, nie oczyszczamy swoich błędów (grzechów), co gorzej wielu z nas uważa, że takowych nie posiada. Oszukują się sami i jak w ten sposób mogą przeniknąć w czyste pokłady Prawdy? Musimy już wiedzieć, że Prawda i Miłość odzwierciedla całość dobra!

Kto w ten sposób, uczciwie szuka Boga znajdzie Go a ten objawi mu całą Prawdę. Nasze dobro uzależnione jest od prawdy i włożonego wysiłku w celu nabycia wszystkich prawd, które są dla nas dostępne. Musimy prawidłowo je rozeznać i trzeba być gotowym do wprowadzenia ich w życie a nie tylko karmić tą wiedzą innych. Bez osobistego doświadczenia nie można wystarczająco poznać prawdy.

Sprawiedliwość

Czyli robić to co jest uczciwe, tylko wtedy uzyskamy wieczne szczęście. Wówczas możemy być pewni, że przyciągniemy do siebie Boga Miłości. Dla tych, którzy poszukują prawdy a w praktyce jej nie stosują, w dodatku sami wymierzają innym sprawiedliwość, Bóg jest gniewny, nienawistny, ostro karzący człowieka za każdy jego występek. A to jest tylko nasze odbicie we własnym krzywym lustrze.

Takie spojrzenie można nabyć tylko przez duchowe prawdy, tym samym wzrastać w Miłości Boga. Bóg jest Miłością dla tych, którzy kochają prawdy, sprawiedliwość, praktykują miłosierdzie i umieją upokorzyć się przed Bogiem. Duchowa wiedza nie wystarczy, należy przejść do duchowego działania. Duża część pracy skupia się na miłości do bliźniego. To jest prosty sposób na osiągnięcie celu w duchowych praktykach, znane jako "Złota Prawda" (Złote Prawo/Zasada).

Złota Zasada

...wzajemności kodeksu etycznego lub moralności. Należy traktować innych jak siebie samego. Traktujcie innych tak, jak byście chcieli aby was traktowali.

Nie powinno się również traktować innych w formie biernej - srebrna zasada. Tylko wzajemna, dwustronna akceptacja daje prawo do sprawiedliwości dla innych. Tylko złota zasada używana jest do rozwiązania przeróżnych konfliktów. Złota zasada była już znana w filozofii starożytnego Babilonu, Egiptu, Persji, Grecji, Chinach.

Najbardziej znamy ją ze słów Jezusa Chrystusa:

"A jak chcecie aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy."
(Łuk. 6:31)


Cielesne i duchowe działania miłosierdzia mają duże znaczenie
w odniesieniu do służby innym w służbie Boga Wszechmogącego.


30 Sep. 2010

WIESŁAWA